Aile Mahkemeleri tarafından müşterek çocuğun velayeti konusunda karar verilirken çocuğun üstün yararı mahkemece göz önünde bulundurulur. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m.3 , Çocuk Haklarınıng Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi m.l, TMK 339/1, 346/1, Çocuk Koruma Kanunu 4-b maddeleri göz önünde bulundurularak mahkemelerce velayeti hakkında karar verilir.

Yargıtay 2. HD. 2022/4523 E., 2022/6336 K., 28.06.022 T.

‘’..BEŞ YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BABA YANINDA KALMASI ( Ortak Çocuğun Babası ile Kalmaya Devam Etmek İstediğini Beyan Ettiği Sosyal İnceleme Raporunda da Ortak Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesinin Uygun Olduğunun Belirtildiği – Ortak Çocuğun Henüz 5 Yaşında Olduğu Yaşı İtibariyle Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Olduğu Doğru ise de Yargılamanın Tüm Aşamalarında Çocuğun Halen Baba Yanında Olduğu/Çocuğun Alıştığı Ortam Uzmana Verdiği Beyan Karşısında Artık İdrak Çağında Olduğu da Dikkate Alınarak Uzman Raporu Alınıp Velayet Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )…’’