Acele kamulaştırma, Gayrimenkul Hukuku kapsamında amaç kamu yararı olduğundan zaman kaybetmeden kamulaştırmanın tamamlanması hedeflenmektedir. Kamulaştırma prosedürlerinin tamamlanması için geçen sürenin bazı durumlarda kamu yararını ortadan kaldıracağı düşünüldüğünde acele kamulaştırmaya başvurulmaktadır. Normal şartlarda bedel belirlenmesi ve ödemenin yapılmasından sonra gerçekleşen kamulaştırmanın tam aksine acele kamulaştırmada bu süreçler makul bir süre sonrasına ertelenmektedir.

Acele Kamulaştırma Hangi Durumlarda Yapılmaktadır?


Mevzuatta belirlenen belli başlı durumlara yönelik tercih edilebilen acele kamulaştırma çerçevesinde zaman kaybının neden olacağı olumsuzlukları ortadan kaldırma amacı gütmektedir. Acele kamulaştırmaya başvurulması için aşağıdaki hallerin varlığı aranmaktadır.
Yurt Savunmasının Gerektirdiği Durumlar
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Alınan Acelelik Kararları
Özel Kanunlarda Acelelik Öngörülen Olağanüstü Haller

Acele Kamulaştırmada Usul Nasıldır?


Acele Kamulaştırma için mülkün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Acele Kamulaştırma Davası açılmaktadır. Mahkemenin belirleyeceği Kıymet Takdir Komisyonu kanunda belirlenen haller çerçevesinde değerlendirmeler yaparak taşınmazın bedel tespitinde görev almaktadır. Kamu yararının varlığı da tespit edilerek belirlenen değer çerçevesinde davanın kabulü gerçekleşir. Belirlenen değer, idare ve malik arasında anlaşma sağlandığında ödenerek tapu işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Mahkemece belirlenen değer nihai değer değildir.
Bedel konusunda malik ve idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda 6 ay içinde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davası açılmaktadır. Belirlenen bedel daha önce bankaya depo edilen bedelden alınmaktadır. Eğer bankada depo edilen miktar yetersiz olursa miktarın tamamlanması sağlanmaktadır.

Acele Kamulaştırma için Makul Süre Ne Kadardır?


Acele kamulaştırma çerçevesinde idarenin kamu yararı ve aciliyeti dikkate alarak bir mülkü sahiplenmesi söz konusudur. Ancak bu sahiplenme ya da el koyma sürecini takiben 6 ay içerisinde kamulaştırma prosedürlerinin kanunda belirtildiği şekilde tamamlanması gerekmektedir. Makul süre olarak 6 ay belirlenmiş olsa da bu sürenin daha da kısalabileceği kabul edilmektedir.
Gayrimenkul hukuku alanında oldukça önemli bir konu olan acele kamulaştırma pek çok mülk sahibi açısından hak kaybı gibi düşünülmektedir. Ancak avukat desteği ve dava takibi ile bütün hakların korunması söz konusudur. Bizimle iletişime geçerek Kamulaştırma ile alakalı konularda destek talep edebilirsiniz.