Aşağıda paylaşılan kararda da belirtildiği gibi hem öğrencilik yapmak hem de bir işte çalışmak çok zor bir faaliyettir. Günümüzde ekonomik şartların ağırlaştığı göz önünde bulundurulduğunda bu durum her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenle çocuğun tembellik yapıp yapmadığı göz önünde bulundurularak açık öğretimde okuduğu süre zarfında yardım nafakasına hak kazanması gerekir.  Burada önemli olan husus çocuğun eğitim ve meslek edinme amacı taşımasıdır.

Yargıtay HGK 1999/2-288 E. 1999/294 K. 12.5.1999 T.

”…Nafaka isteyen kendi imkanlarıyla hayatını idame ettiremiyorsa ona nafaka verilmelidir. Ancak nafaka isteyenin samimi olması gerekir. Davacı, tembellik bulunan işi beğenmemek gibi sebeplerle çalışmıyorsa elbet ki,  nafaka verilmeyecektir. Ana-Baba (Medeni Kanunun 264. Maddesi uyarınca çocuğun eğitim ve terbiyesini sağlamak zorundadır. Günümüzdeki ağır ekonomik koşullar karşısında eğitimle çalışmayı bir arada sürdürmenin mümkün olmayacağı bir kurl ve karine olarak kabul edilmelidir. O nedenle eğitim açık öğretimde sürdürülmesi aksi kanıtlanmadığı sürece yukarıdaki ilkeleri değiştirecek bir olgu benimsenmemiştir…”