Ağız ve Ter Kokusu kanaatimizce boşanma sebebi değildir. Eğer eşin bu durumu bir sağlık probleminden kaynaklıyor ve eş  tedavi olmak istenmiyorsa bir boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.  Kişilerin evlilik birliği içerisinde şahsi temizliklerine dikkat etmesi gerekir. Bir tarafın şahsi temizliğine dikkat etmemesi diğer eş için katlanılmaz bir hal alabilir. 

YARGITAY, HUKUK GENEL KURULU, E. 2005/2-208, K. 2005/262, T. 13.4.2005

”…( … Ağız ve vücut kokusu başlı başına boşanma nedeni değildir. Davalıda varolduğu iddia edilen bu rahatsızlığın tedavisinin mümkün olup olmadığı, davalının tedaviden kaçınıp kaçınmadığı bu rahatsızlığın evlilik birliğini davacı koca için çekilmez hale getirip getirmediğinin uzman hekimlerden oluşan sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi, sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Mahkemece tebliğ edilen açıklamalı davetiye bu koşulları içermediği gibi davalı kadın daha sonra duruşmaya gelip hastaneye sevkini istediği halde bu konuda işlem yapılmaması da doğru değildir. Bu yönler araştırılıp incelenmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır… )”