Anlaşmalı boşanma davaları alışılmış boşanma davası süreçlerinden farklıdır. Zira anlaşmanın mevcudiyeti nedeniyle davada tarafların birbirlerini suçlar nitelikte bir tavır takınmayacakları da açıktır. Durum böyle olunca davada hâkimin dikkat edeceği ve soracağı sorular da farklılık göstermektedir. Bu kapsamda anlaşmalı boşanmada hâkim neye dikkat eder sorusuna cevap vermek en doğrusu olacaktır.
Anlaşmalı boşanma davalarında hâkim iki tarafın da hazır bulunmasını ve neden boşanmak istediklerini değerlendirmektedir. Özgür iradenin varlığı ve tehdit gibi unsurların bulunup bulunmadığı hâkimin üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesidir. Böylesi bir durumdan şüphelenildiğinde ya da tespit ettiğinde davanın reddi kararını alabilmektedir. Bunlara ek olarak hâkim boşanmanın istenip istenmediği ve protokol üzerinde mutabık kalınıp kalınmadığını da dikkate almaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Hâkim Neler Sorar?


Boşanma davalarında çekişme söz konusu olduğunda birden fazla celse olması ve hâkimin sürekli taraflardan gelen şikâyetleri değerlendirmesi söz konusudur. Fakat anlaşmalı boşanmada iradenin önceden bir protokolle beyan edilmesi daha önemli soruların yöneltilmesine de olanak tanımaktadır.
Anlaşmalı boşanmada maddi ve manevi tazminat, velayet, mal paylaşımı ve daha pek çok konu hâkimin eşlere yönelttiği soruları kapsamaktadır. Bu çerçevede önemli olan tarafların gerçekten de iradelerini ortaya koyduklarını göstermeleri ve ilişkiyi medeni bir şekilde bitirmeleri önemlidir. Hâkim son olarak protokolde alınan kararları da inceleyerek uygun gördüğü şekilde yenileyerek ya da aynen kabul ederek boşanmaya karar vermektedir. Boşanma sürecinde hâkimin de işini kolaylaştıracak protokolün hazırlanmasında İzmir Boşanma Avukatı çok büyük role sahiptir. Bu çerçevede İzmir Boşanma Avukatı ile iş birliği yapmanız gerekir.

Anlaşmalı Boşanmada Hâkim Eşleri Neden Görmek İster?


Boşanma davaları söz konusu olduğunda hâkim boşanmanın nedeni ile çok ilgilenmemektedir. Burada önemli olan tarafların boşanma kararını kendi özgür iradeleri ile alıp almadıklarının saptanmasıdır. İki tarafın da davada hazır bulunması sayesinde niyetin anlaşılması ve herhangi bir baskı olup olmadığının öne çıkarılması mümkündür. Hâkim tarafların herhangi bir irade sorunu yaşadıklarını saptadığı durumlarda boşanma kararı almamaktadır. Böylesi durumlarda dava reddedilmektedir.