Günümüzde yaşanan ekonomik sıkıntılar aile birliklerinin sarsılmasına sebebiyet vermektedir. Eşler aile birliğindeki ekonomik durumdan her ne kadar birlikte sorumlu olsalarda en nihayetinde birbirlerine karşı da sorumludurlar. Eşlerden biri aile ekonomisi bozacak şekilde harcamalar yapar ve aile ekonomisi derinden sarsarsa diğer eşe ve aile üyelerine karşı sorumluluklarını yerine getirmemiş olur. Bu durumda mağdur eş Yargıtay kararındanda anlaşılacağı üzere boşanma davası açabilir. Aile birliğini bu gerekçe ile sonlandırabilir.

YARGITAY ,2. HD., 2012/14896 E., 2013/1651 K. 

”…2-Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, aşırı borçlanarak müşterek eve haciz gelmesine sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bu olaylar mahkemece de sabit görülmüş ve boşanma sebebi kabul edilmiştir. Davalının gerçekleşen bu eylemleri davacı eşin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmasına ve davacı yararına Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi koşullarının gerçekleşmesine göre; davacı yararına tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile kusur durumları da dikkate alınarak; uygun miktarda manevi tazminat takdiri gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir…”