Türkiye bazında ele alındığında avukatların belirli tutarda danışma ücreti belirledikleri bilinmektedir. Bu noktada hukuki boyutlarda ilerleyen bir sürecin karara bağlanması, ne kadar süreceği ve davanın getireceği maddi/manevi kayıp ve kazancın ne boyutta olacağı gibi konularda avukatlar ile istişare edebilmek mümkündür. Avukata danışma ücreti belirlenen konu ve istişare sürecinin uzunluğu ile doğru orantılı olarak değişkenlik göstermektedir. Yine bu süreç çerçevesinde yazılı veya sözlü olarak alınan danışmanlık hizmetleri de ücreti direkt olarak etkileyen faktörler arasında yer alır. Öte yandan hukuk bürosu üyeleri veya devlet avukatlarının herhangi bir şekilde danışmanlık verme gibi bir yükümlülüğü olmamakla beraber, kişilerin isteklerine zorunlu olmadan karşılık verebilirler. Sözlü, yazılı veya uygulamalı olarak avukat ücreti tutarlarının değişkenlik gösterdiğini belirtebiliriz.

Avukata Bir Şey Danışmak Ücretli Midir?


Avukat ücreti, bağlamlar ve avukat niteliği ölçüsünde değişkenlik gösteren ücretlere tabii tutulmaktadır. Büroda sözlü, sözleşme hazırlama, asliye davaları vb. pek çok konuda alınan danışmanlık için avukat ücreti farklılık gösterir. Belirtilen listede bu detaylara yer verilmektedir;

Avukatlık bürosu çerçevesinde sözlü olarak danışma ücreti 1.200 TL
Yazılı olarak danışmanlık hizmeti alma 2.500 TL
Farklı konularda ihbarname, dilekçe veya ihtarname benzeri yazılar ise 1.900 TL
Şeklinde avukat ücreti olarak belirlenmektedir. 2023 yılı itibariyle güncel olarak belirlenen bu ücretlerin saatlik olarak verilen hizmetlerin baz alınarak hazırlandığını belirtebilir. Her saat başı seans ücreti gibi düşünülmesi gereken avukat ücreti modelleri, danışanların işlemlerinin kaç saatlik işlemlerden ibaret olduğu göz önünde tutularak ilerlemektedir.

Avukatlar İlk Görüşmede Ücret Alırlar Mı?


Anayasamızda yer alan 1136 sayıl kanun uyarınca, Avukatlık Kanunu bünyesinde barınan ‘’Avukatlık Ücreti’’ başlığının 164. Maddesinde yer alan kurala göre, bütün hukuki işlemler ve danışma işleri ücrete bağlıdır yazmaktadır. Ancak bu noktada herhangi bir asgari veya azami taban belirlenmediği için avukata danışma ücreti belirleme noktasında serbestlik ilkesi yürürlüktedir. Bazı istisnai durumlar çerçevesinde ise avukatın herhangi bir şekilde ücret talebinde bulunmama durumlarının da olabileceği fakat bu durumun işlevsel olabilmesi için ise bağlı olunan kurum veya büroya durumun bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Özetle belirtmek gerekirse avukatlar ile herhangi bir konu hakkında bilgi sahibi olabilmek veya danışma konusundaki işlemlerin bütününde avukat ücreti tarifelerine tabi tutulması gerektiği bildirilmektedir.

Öte yandan her sene güncel olarak belirlenen Türkiye Barolar Birliği’nin yaptığı açıklamalar ile doğru orantılı olarak verilecek hiçbir danışma hizmetinin asgari tutarın altında olmaması yönünde açıklanmıştır. Bu durumla beraber haksız olarak kazanç elde etmek ve piyasanın çok üzerinde veya çok altında hizmet vermek isteyen avukatlar için de adli işlem ve yaptırım gibi durumların uygulanabileceği belirtilmektedir. Maddi durumu elverişli olmayan ve hukuki destek isteyen bireylerde ise, telefon üzerinden görüşme ve danışmanlık yöntemleri önerilebilir. Bu hizmetin avukat ücreti tarifesine dahil bir hizmet olduğunu fakat daha uygun bir araç olarak tavsiye edildiğini belirtebiliriz.

Avukata Sorulacak Sorular


Avukat danışma hizmeti alındıktan sonra veya öncesinde tutulan avukata veya avukatlık bürosuna çeşitli sorular sorularak netlik arayışı içerisine girilmektedir. Bu noktada en sık sorulan ve avukata danışma ücreti konusuna merak edilen konuları toparlayacak olursak;

Avukat tutulması zorunlu mudur?


Türkiye bazında kişilerin kendi haklarını koruyabilecekleri ve avukat tutma konusunda bir zorunlulukları olmadığı belirtilmektedir. Ancak yine de bazı hukuki süreçlerin daha iyi anlaşılması ve davanın ilerleyişi bakımından avukat tutulması gerekebilir.

Avukatlar bütün davalara bakabilirler mi?


Devlet avukatları yalnızca kurumları ilgilendiren davalara bakabilirken, özel avukatların her türlü dava konusu ile ilgilenebildiği belirtilmektedir.

Avukat ücreti ne kadardır?


Avukatlık ücreti tamamen serbest bırakılan bir piyasaya sahiptir. Bunun yanı sıra belirtilen asgari avukatlık ücretinin altında ücret talep eden avukatlar hakkında ise yasal süreç başlatılabilir.

Avukata soru sormak ücretli midir?


Değişkenlik gösteren bir hususa değinen bu konu, avukattan alınmak istenen bilgiler detaylı ve hukuki bir soru ise ücrete tabi tutulur.

Avukatlar verilen davayı veya işi reddetme hakkına sahip midir?


Verilen davalar veya işler tamamen avukatın isteğine göre şekillenir. Reddetme veya işi almama gibi haklara sahip oldukları belirtilmektedir. Avukat ücreti de alınan işlere ve başarı oranına göre değişkenlik gösterir.