Av.Melisa Ezgi ASLAN

ANASAYFA HAKKIMDA

Avukat Melisa Ezgi Aslan

İlk ve ortaöğrenimini Kayseri İlinde tamamlamıştır. Daha sonra Lise Eğitimini İzmir İlindeki Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır.

Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Ardından İzmir Barosu’nda “İhtiyati Tedbir ve Haksız İhtiyati Tedbirden Doğan Zarar” konusunda staj tezi yazmış ve İzmir Barosu komisyonu tarafından staj tezi başarılı bulunmuş ve staj eğitimini tamamlamıştır. 

İzmir Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra bireysel ofisini kurarak müvekkillerine hizmet vermeye başlamıştır.

 • EĞİTİMLER YETKİNLİKLER


  • Kiralananın İlamsız Takip Yoluyla Tahliyesi Kapsamında İcra Takibi
  • Marka Hukuku Zirvesi
  • Sosyal Medya Kanalı ile Yapılan Kişilik Hakkı İhlallerinin Özel Hukuk Bağlamında Korunması
  • Sözleşmeye Dayalı Olarak Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine Yönelik Açılacak Davalar
  • Bilişim Hukuku Zirvesi
  • Influencer Sözleşmeleri
  • Taşınmaz Hukuku Zirvesi
  • Kira Hukuku Zirvesi
  • Nafakanın, Dünü Bugünü Yarını
  • Mal Rejimleri Zirvesi
  • Ticaret Hukuku Eğitimi
  • Violence Against Women and Domestic-‎Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet
  • Council Of Europe(Help Eğitimleri)
  • Protection and safety of journalists-Gazetecilerin korunması ve güvenliği
  • Council Of Europe (Help Eğitimleri)
  • Bilişim Hukuku Eğitimi
  • İnternet Alan Adları Hukuku Eğitimi
  • KVKK, GDPR Eğitimi
  • Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi
  • İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Uluslararası ve Uluslararası İnsan Hakları
  • Hukukunun Ulusal Hukukta Uygulanmasına Yönelik Bilgi ve Deneyim Seminer
  • İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT)
  • İnsan Hakları Gündemi Derneği
  • Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması,
  • Satış Sözleşmesi
  • Ayıptan ve Zapttan Doğan Sorumluluk, Hasarın Geçmişi
  • Müvekkille Görüşme
  • Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü
  • Uluslararasi Koruma Eğitimi
  • Boşanma Davası Açılmadan Alınabilecek Tedbirler
  • Kadın Hukuku Zirvesi
  • Ayıplı Konut Davaları
  • İş Hukuku
  • Avrupa Veri Koruma Günü Webinarı
  • İzmir Barosu Cmk Eğitimi
  • 6284 Sayılı Kanunun Uygulaması
  • İhtiyati Tedbir ve Haksız İhtiyati Tedbirden Doğan Zarar