Avukat, kişinin hukuki haklarından yararlanırken; uzman bir kişi olarak vekalet yöntemi ile kişiye bu haklarını eksiksiz bir şekilde kullanabilmesini sağlayan meslek erbabıdır. Gerçek ve tüzel kişiler hayatlarında karşılaştıkları her türlü hukuki sorunlarda, kanun ihlallerinde veya cezai durumlarda tecrübeli bir avukatın desteğine ihtiyaç duyabilir. Bu destek hukuki danışmanlık hizmeti olarak adlandırılır.
Avukatlık danışmanlık hizmetleri kişilerin karşılaştıkları tüm hukuki sorunlarda olayın tespiti, dava yolunun yürütülmesi, tüm hukuki işlemlerin sürdürülmesi için verilen hizmetlerdir. Çünkü hem tüzel hem gerçek kişiler hayatları boyunca her zaman hukuksal problemler ile karşılaşabilir ve bu problemlere doğru bir müdahale, doğru sonucun elde edilmesini sağlar. Doğru müdahale için de avukatlık danışmanlık hizmetleri gerekir.

Avukatlık Danışmanlık Hizmeti Nedir?


En pratik yapı ile avukatlık danışmanlık hizmeti hukuki bir sorun açısından bir avukattan bilgi alma işlemidir. Bu hizmet bir kişi, bir şirket veya bir kurum tarafından talep edilebilir ve belirli bir ücret karşılığında avukat sorun açısından yazılı veya sözlü bir şekilde düşünce ve bilgisini arz eder. Çünkü danışmanlık bir hukuki sürecin başlangıcıdır. Yani dava sürecine gidilmese veya bir mahkeme süreci bulunmasa dahi hukuki bilgi talebi karşılığı verilen bir hizmettir.
Önleyici danışmanlık hizmeti ise bu hizmetin en önemli kısımlarından biri olmak ile birlikte birçok problemin ortaya çıkmadan engellenebilmesini sağlayabilmektedir. Çünkü danışmanlık için avukata vekalet verilmesi mecburiyeti bulunmadan, karşılıklı görüşme yöntemiyle sadece söze bağlı bir karşılıklı anlaşma yeterli olabilir. Önleyici danışmanlık sağlanırken de ortada bir hukuksal problem yer almasa da bu problemin önceden engellenmesi veya çıkmasının engellenmesi sağlanır.
Önleyici hukuki danışmanlık hizmeti konusunda örnek olarak bir şirketin kurulması sırasında ortaklar bir avukat danışmanlığı sayesinde sonradan oluşabilecek pürüzleri önceden giderebilirler. Hatta bu durum evliliklerde evlilik öncesi bir anlaşma hazırlanması için veya bir miras için miras bırakan ve miras bırakılan kişiler arasında önceden düzenlemelerin yapılması için sağlanabilir.

Avukatlık Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?


Danışmanlık hizmetleri sırasında tüm hukuki problemlerle ilgili çözümler için olumlu ya da olumsuz sonuçlar hakkında bilgi verilir. Bu açıdan danışan kişinin alabileceği avukatlık danışmanlık hizmetleri çeşitleri arasında;
Bir hukuk problemi açısından elde bulunan bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı ya da yasal uygunluğunun bulunup bulunmadığının incelenmesi
Tarafa açılmış bir dava ya da icra takibi bulunuyorsa, sahip olunan haklar veya dava süreci ile ilgili bilgiler verilmesi
Gerçek ya da tüzel kişiler için bir hukuk probleminin çözülmesi için açılması gereken davada neler gerekebileceği
Danışanın kendi açtığı bir dava yerine başka bir davanın seyrini takip etmesi durumunda kendisi açısından nasıl hareket etmesi gerektiği
Kendilerine yöneltilen veya kendilerini ilgilendiren sözleşmeler, ödeme emirleri, mahkeme ilamları veya ihtar mektupları hakkında neler yapmaları gerektiği için bilgilendirme yer alır.

Avukatlık Danışmanlık Hizmetleri Nasıl Ücretlendirilir?


Avukatlar, alanlarında meslek erbabı olabilmek için öncelikle hukuk fakültesi eğitimlerini tamamlarlar. Sonrasında başarılı bir staj süreci ile birlikte ruhsatname alarak hizmet vermeye başlarlar. Ardından her danışman belirli bir konuda uzmanlık edecek şekilde çalışabilir. Her avukat bağımsız bir yapı ile kendi bürosunda, bir şirket bünyesinde veya bir kurum içerisinde hukuk hizmetleri verebilir. Bağımsız bir şekilde sunduğu avukatlık danışmanlık hizmetleri çerçevesinde de Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmiş bir ücret tarifesi ile hizmetlerini sunar.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) asgari ücret tarifesi her adli yıl düzenlenerek, Resmi Gazete’de yayınlanır ve bu sayede avukatlar bu ücret veya üzerinde bir rakam ile danışmanlık hizmetleri sağlar. Yani tarife içerisinde yer alan ücretler, asgari rakamlar olmak ile birlikte her avukat tecrübesine veya kendi politikalarına göre daha üst rakamlar talep edebilir. Tarife çerçevesinde büroda verilen sözlü danışmanlık, çağrı üzerine adrese gidilerek verilen danışmanlık hizmeti, yazılı danışmanlık, dilekçe yazılması veya sözleşme hazırlanması gibi birçok farklı hizmette değişen ücretler talep edebilir.

Online Avukatlık Danışmanlık Hizmeti Var Mı?


Günümüz internet çağı olarak kabul edildiği için her hizmetin online ortama taşınmış olması ile birlikte avukatlık danışmanlık hizmetleri açısından da online bir yapı sağlamaya başlanmıştır. Bu açıdan gerçek veya tüzel kişiler sadece kendi ikametlerinde bulunan avukatlar ile değil Türkiye'deki tüm avukatlar ile Zoom, WhatsApp ya da Skype gibi uygulamalar üzerinden online danışmanlık görüşmelerini yapabilmektedir.
Online hukuki danışmanlık kişinin internet bağlantısına ve gerekli cihazlara sahip olduğu her yerde mesai saatleri veya danışmanın takvimine uygun saatlerde gerçekleştirilebilir. Bu görüşmelerde de yasal olarak bir ücret talep edilmesi zorunluluğu yer alırken, yine her adli yılbaşında Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Türkiye Barolar Birliği avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde ücretlendirme ile hizmet verilir.