Eşler arasında hakaretin boşanma sebebi olduğu herkesce bilinen bir husustur fakat ”Beddua” kavramı için aynısı söylenemez. Eşler arasındaki huzursuzlukarda eşlerden birinin diğerine beddua ettiği çok sık karşılaşılır. Fakat hakaret gibi üzerinde durulmaz.Yargıtay ise bu duruma birçok kararında açıklık getirmiş ve ”Beddua” yı karşı eşe yüklenen kusur olarak değerlendirmiştir.

YARGITAY 2. HD., 2015/9457 E., 2016/248 K., 12.1.2016T.

‘…1- )Mahkemece her iki taraf eşit kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece tarafların belirlenen kusurlu davranışları yanında, davalı-davacı erkeğin davacı-davalı kadına hakaret ve beddua ettiğe de anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-davacı erkeğin kadına göre ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. …”

Yargıtay 2.HD., 2006/9358 E. , 2006/16103 K., 22.11.2006 T.K

”…Güven sarsıcı davranışlar içerisine giren, kocasına müessir fiilde bulunan, ona beddua eden (davacı) kadın, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında daha ağır kusurludur…”