Şiddet fiziksel olarak olabileceği gibi eşe karşı sosyal davranışlar halinde de gerçekleşebilir. Sosyal şiddet boşanma davasına konu edilen davranış türüdür. Yargıtaya göre sosyal şiddet giyim konusunda, din konusunda, yeme ve içme konusunda, faaliyetler konusunda, alışkanlıklar konusunda, güven konusunda, gelenekler konusunda olabilmektedir. 

Giyim Konusunda Sosyal Şiddet Nasıl Oluşur?


Eşe karşı sosyal şiddeti uygulayan diğer eş tarafından baskı yapılması da sosyal şiddeti oluşturur. Giyim konusunda oluşan sosyal şiddet; giyim konusunda baskıda bulunmak olabileceği gibi aykırı davranmak şeklinde de oluşabilir. Örneğin eşe karşı örtünmesi için baskıda bulunmak, eşe karşı çarşaf giyinmesi için baskıda bulunmak, eşin şiddeti uygulayan eşin düşünce tarzı gibi giyinmesi hususunda baskıda bulunmak, eşin olağan giyim tarzına karışmak, eşin giyimine ailesinin müdehalesine sessiz kalmak, eşinin rızası dışında çağdaş giyime aykırı giyinmek bu tür şiddetin uygulandığının göstergesidir. 

Yeme-İçme Konusunda Sosyal Şiddet Nasıl Oluşur?


Evlilik birliğinin temelinden sarsılması konulu boşanma davalarında sıklıkla görülen sürekli içki içmek de sosyal şiddet türüdür. Çocuğunu özendirecek şekilde içki kullanmak, uyuşturucu kullanmak da bu şiddetin türlerine örnek gösterilebilir. 

Alışkanlıklar Konusunda Sosyal Şiddet Nasıl Oluşur?


Eşler arasında birtakım alışkanlıklar da evlilik birliğinin temelinden sarsılması konulu boşanma davalarında sosyal şiddetin konusu olabilmektedir. Örneğin eşlerden birinin aykırı hobilere sahip olması, hobilere aşırı düşkün olması, tıbbi tedaviden kaçınması ve üfürükçülere gitmesi bu davranışlara örnek verilebilir. 

Gelenekler Konusunda Sosyal Şiddet Nasıl Oluşur?


Yargıtayın içtihatlarından da görüleceği üzere; Düğün töreni aşamasında sorunlar çıkartmak, düğün merasimi yapmaya yanaşmamak, içki içmeye zorlamak, konuklarına iyi konukseverlik göstermemek, çocuklarının olmayışını sorun etmek, çocuk yapma isteğine karşı çıkmak, çocuğun mezar taşına sadece kendi adını yazdırmak, taziye ziyaretine engel çıkaracağını söylemek, çocuğun sünnet törenine katılmamak, çocuğun sünnetini diğer eşe haber vermemek, çocuğun düğününde kavga çıkarmak söz konusu sosyal şiddete örnek verilebilir.

 Din Konusunda Sosyal Şiddet Nelerdir?


Yasa dışı dini faaliyetlerde bulunmak, tarikat kurmak, tarikata üye olmak, tarikat toplantılarına gitmek, muska/büyü/fal işleri ile uğraşmak, imam nikahlı yaşamak istediğini söylemek, dinsel boşanmada bulunduğunu ifade etmek, beddua etmek, namaz kılması için baskı yapmak, tarikata girmesi için baskı yapmak, kapanması için baskı yapmak, 

Eşe Karşı Genel Sosyal Şiddet Nasıl Oluşur?


Eşin sosyal ilişkilerini kısıtlamak, eşi sosyal paylaşım sitelerinde küçük düşürmek, tek başına davranmak, tatillere tek başına gitmek, ailenin geleceği ile alakalı tek başına karar almak, sebepsiz yere şikayet etmek, eşin eğitim görmesini engellemek, eşi sosyal ortamlarda yalnız bırakmak, sürekli kendi arkadaşlarını eve getirmek sayılan şiddet türüne örnek verilebilir. 

Güven Konusunda Sosyal Şiddet Nasıl Oluşur?


Eşlerin sosyal anlamda birbirlerine karşı güven sarsıcı davranışlarda bulunmaları da sosyal şiddetin içeriğine girmektedir. Örneğin; eşin kendisini diğer eşe yanlış tanıtması, başkalarına ait şeyleri habersiz almak, eşin diğer eşin imzasını takit ederek sahtecilik yapması bu sosyal şiddetin örneklerindendir.