Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna göre “Tedbir nafakası 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre eşe iki şekilde tedbir nafakası verilmektedir. Bunlardan ilki birlikte yaşamaya ara verilmesi sebebiyle eşe verilen bağımsız tedbir nafakası (TMK m.197) iken diğeri boşanma veya ayrılık davası açılınca davanın devamı süresince geçici önlem olarak eşe verilen geçici tedbir (TMK 169) nafakasıdır. 

Bağımsız Tedbir Nafakası Nedir?


Her iki eşin birlikte yaşamaya ara vermesi halinde veya eşler evliliklerine devam ederken tedbir nafakası talep eden eşe bağımsız tedbir nafakası verilmektedir. Uygulamada bu tür davayı gerek eş gerekse de yoksulluk hali içerisinde bulunan müşterek çocuklar açabilmektedir. Ancak bu tür bağımsız nafakayı ayrı bir dava olarak talep etmek mümkünse de bu tür nafakayı talep edebilmek için talep edenin kusursuz olması gerekmektedir. Yani ayrı yaşayan ve nafakaya ihtiyacı olan, nafakayı diğer eşte talep edenin ayrı yaşamada haklı gerekçesi olmak zorundadır. Bu tür nafaka bağımsız bir dava türü olarak açılabileceği gibi ayrı yaşama durumunun devamı süresince de ayrı yaşama eyleminin devamı süresince geçerli olacaktır. Bu nafakada dikkat edilmesi gereken durum tarafların kusur durumlarından ziyade tedbir nafakasını talep eden eşin ayrı yaşamada haklılık gerekçesinin olmasıdır. 

Bağımsız Tedbir Nafakasına Ne Zaman Hükmedilir?


Bağımsız tedbir nafakasına kural olarak dava açıldığı tarih itibariyle hükmedilir

Bağımsız Tedbir Nafakası Ne Zaman Sona Erer?


Ayrı yaşam hakkı olan eşlerden birinin ölmesi halinde bağımsız tedbir nafakası kendiliğinden sona erer. 
Kişi hakkında gaiplik kararı verilmişse bağımsız tedbir nafakası kendiliğinden sona erer. 
Ayrı yaşam için tedbir nafakası eşler arasında görülen boşanma davasında verilen boşanma kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren kendiliğinden sonlanır. Birleşen bağımsız nafaka davasıyla birlikte boşanma davası reddedilmişse kural olarak birleşen davada verilen tedbir nafakası devam edecektir.

Bağımsız Tedbir Nafakasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme Neresidir?


Bağımsız tedbir nafakasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise nafaka alacaklısının ve karşı yanın yerleşim yerindeki Aile Mahkemesidir.