Boşanma davaları aile birliğinin sona ermesi ve eşler arasındaki anlaşmazlığın daha büyük huzursuzluklara neden olmaması adına başvurulan bir süreçtir. Bu süreç Aile Mahkemesi tarafından yürütülürken amaç birlikteliğin resmi olarak sona ermesidir. Böylelikle eşlerin birbirilerine karşı sorumluluklarının ortadan kalkması da söz konusu olacaktır. Boşanmanın eşler açısından büyük bir yenilik getirdiği dikkate alınsa da boşanma davası ile alakalı pek çok soru işareti vardır. Bu soru işaretlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz boşanma davası ücretini kimin ödeyeceğidir. Aşağıda bu soru ile alakalı bütün detayları bulabilirsiniz.

Boşanma Davası Masrafları Ne Kadar?


Boşanma davaları açılırken açılış safhasında dava harcı alınmaktadır. Bu harç her yıl değiştiğinden masrafın ne kadar olacağı o yılın dava harç ve masrafları tablosundan incelenmelidir. Bu harca ek olarak mahkemeler yargılama giderleri ile alakalı ödemelerin de önceden yapılmasını talep edebilmektedir. Masraf ve giderler davanın niteliğine ve durumuna bağlı olarak farklılık göstermektedir. Keşif, bilirkişi raporu ve diğer pek çok işlem için boşanma masrafları farklılaşmaktadır.
Boşanma davalarının sürmesi için gerekli olan harç ve masraf ödemeleri ile alakalı olarak titiz bir süreç yönetimi gerekir. Fakat çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarında ücreti kimin yatıracağı tartışma konusudur. Çekişmeli boşanma davalarında davacı taraf başlangıçta giderleri üstlenirken davanın kazanılması halinde yargılama giderlerinin bir kısmı davalıdan geri alınmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında ise tarafların anlaşmasına bağlı olarak giderler karşılanmaktadır. Burada önemli olan tarafların hangi konu üzerinde uzlaşacaklarıdır.

Boşanma Davası Nereye Açılır ve Dava Ücreti Nereye Ödenir?


Boşanma davası açmak amacıyla öncelikle Aile Mahkemesi nezdinde dilekçe vermek gerekir. Bu süreç İzmir Boşanma Avukatı nezaretinde yürütülmelidir. Zira dava sürecinin sorunsuz ilerlemesi adına profesyonel bir danışmanın değeri fazladır. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapılabilmektedir. Dilekçe verildikten sonra alınan dosya numarası ile dava harç ve giderleri Adliye içerisinde bulunan vezneden yatırılmalıdır. Bu süreci İzmir Boşanma Avukatı ile sürdürerek sizin için en makul hizmetlerden yararlanma ayrıcalığını yakalayabilirsiniz. Üstelik daha kısa sürede sonuca da ulaşabilirsiniz.