Boşanma davasında deliller, davanın seyrinin oluşmasında son derece büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada boşanma davası açan tarafın karşı tarafın suçlu olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Dolayısıyla boşanma davasında delil bulma ve ispatlama konusu davacının yükümlülüğündedir. Davacının evliliğin temelden sarsılması, evi terk etmesi, aldatma gibi boşanma nedenlerinin olması durumunda bu durumun mahkemeye kanıtlanması gerekmektedir. Aksi takdirde dava reddedilecektir.  İşte bu noktada boşanma davasında hangi deliller kullanılabilir sorusu gündeme gelmektedir.

Boşanma Davasında Hangi Deliller Kullanılabilir?


boşanma davalarında kullanılabilecek deliller, davaya konu olan çiftin ilişkisi, evlilik süreci ve boşanma sebepleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki deliller, boşanma davalarında kullanılabilir:
Tanıklar: İlgili kişilerin tanıklığı, boşanma sebepleriyle ilgili kanıt sunmak açısından önemli olabilir. Örneğin, tanıklar evlilik içi şiddet, sadakatsizlik veya duygusal ihmal gibi durumları doğrulayabilir.
Yazılı kanıtlar: Mesajlar, e-postalar, sosyal medya mesajları, mektuplar gibi yazılı deliller, çift arasındaki iletişim ve ilişkiyi belgelemek amacıyla kullanılabilir. Bu tür kanıtlar, aldatma, tehdit veya şiddet gibi durumları kanıtlamak için kullanılabilir.
Fotoğraflar ve videolar: İlgili kişilerin birlikte olduğunu, aile içi ilişkileri veya belirli durumları gösteren fotoğraflar ve videolar, boşanma davasında delil olarak sunulabilir.
Dokümanlar: Evlilik cüzdanı, banka hesap özetleri, tapu kayıtları, ortak mülkiyet belgeleri gibi resmi belgeler, evlilik süreci, finansal durum ve mal paylaşımı gibi konularla ilgili kanıtlar sunmak için kullanılabilir.
Uzman raporları: Psikolog, psikiyatrist veya sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanan raporlar, çiftin ruh sağlığı, çocuklarla ilişkileri veya evlilikteki sorunların etkileri gibi konularda objektif bir değerlendirme sağlayabilir.
Ses kayıtları: Telefon görüşmeleri, sesli mesajlar veya ev içindeki kaydedilen sesler gibi ses kayıtları, çift arasındaki iletişim ve ilişkideki sorunları ortaya çıkarmak için kullanılabilir.

Boşanma Davasında Delil Olarak Neler Kullanılmaz?


Davanın tarafları arasındaki uyuşmazlık, evliliğin katlanılmaz bir hal alması ve davalının kusurlu olduğunun ispatlanması için yasal ve hukuka uygun delillerin sunulması gerekmektedir. Hukuka aykırı bir şekilde elde edilen delillerin yasal olarak hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Bu noktada özel hayatın gizliliğini ihlal eden şeyler delil olarak sayılmayacaktır. Bunun dışında kişinin haysiyet ve onurunu zedeleyecek delillerin de mahkeme tarafından kabul görmesi mümkün değildir.