Boşanma sürecinde nafaka alınması mümkündür. Türk medeni Kanunu’nun 195. Maddesine göre eşlerden birinin evlilik birliğinin gerektirdiği sorumlukları yerine getirmemesi durumunda ya da önemli bir anlaşmazlık olması durumunda taraflardan birinin nafaka ödemesi söz konusu olacaktır.

Boşanma Olmadan Nafaka Alınır Mı?


Tarafların boşanma olmadan da belirli sebeplerin olması durumunda ayrı yaşama hakları bulunmaktadır. Birlikte yaşamaya ara verilmesi durumunda haklı bir sebep söz konusu ise hakim eşlerden birinin istemi üzerine diğerine konut, ev eşyasından yararlanma ve parasal katkı için önlemler alabilmektedir.
Boşanma davası açmadan da nafaka talep edilmesi mümkündür. Buradaki en önemli unsur eşlerin hala resmi nikahlı olması ve nafaka talep edenin ayrı yaşamasıdır. Ayrı yaşamak isteyen ve diğer eşten nafaka talebi olan kişinin kesinlikle haklı bir sebebi olması gerekmektedir. Haklı sebebe bir örnek olarak şunu vermek mümkündür. Sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış, evden kovma, aldatma, şiddet, evlilik birlikteliğinin sorumluluklarını yerine getirmeme haklı sebep olarak gösterilebilmektedir. Eşlerden birinin evlilikte kusurlu olması durumunda diğer eşe karşı haklı sebepten bahsedilmektedir.

Boşanma Olmadan Çocuk için Nafaka İstenebilir Mi?


Nafaka, boşanma durumunda ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen bir tür tazminattır. Boşanma sonrasında, çocuğun bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için genellikle bir nafaka düzenlemesi yapılır. Ancak boşanma olmadan da çocuk için nafaka talep etmek mümkündür.
Nafaka talebi genel olarak boşanma davası esnasında ortaya çıkmaktadır. Ancak çeşitli durumlarda çiftler resmi olarak boşanma sürecine girmeden de çocuklar için nafaka talep edebilmektedir. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için nafaka talep etmek isteyen bir ebeveyn, genellikle mahkemeye başvurmalı ve çocuğun bakımıyla ilgili geçici bir karar alınmasını istemelidir. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek, gelir durumunu ve diğer faktörleri dikkate alarak nafakanın miktarını belirler.

Boşanma Olmadan Nafaka Davası Nasıl Açılır?


Nafaka davasında görevli mahkemelerin Aile Mahkemesi olduğundan bahsedebiliriz. Aile mahkemelerin bulunmadı adliyelerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi’ne nafaka davası açılabilmektedir. Yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri olan mahkemedir. Kişinin mahkemeye şahsen ya da avukatı aracılığı ile dava açması mümkündür.