Boşanmada araba paylaşımı eşler arasında ciddi anlaşmazlıklara neden olan konulardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Özellikle de boşanmanın çekişmeli olduğu hallerde kimin hangi malı alacağı hakkında bir türlü anlaşmaya varılamaz. Bu aşamada İzmir Boşanma Avukatı desteği ile sürecin kısa zaman diliminde nihayete ermesi olasıdır. Peki, boşanma davası açıldıktan sonra araba kime kalır?
Boşanma davaları ile alakalı mutlaka bilinmesi gereken husus mal paylaşımı ile alakalıdır. Bu çerçevede kural olarak evlilik süresi içinde edinilen mallar eşit olarak paylaşılmaktadır. Fakat evlilik öncesinde edinilmiş malların paylaşıma söz konusu olmadığı da bilinmelidir. 4721 sayılı Medeni Kanun çerçevesinde düzenlenen bu konu ile ilgili en sık karşılaşılan anlaşmazlık araba paylaşımında gündeme gelmektedir. Arabanın ne zaman alındığı ve kişisel mal olup olmadığı değerlendirilmelidir. Tam da bu noktada mal paylaşımına girmeyen kişisel mallar konusu devreye girer.

Mal Paylaşımına Girmeyen Kişisel Mallar Nedir?


Evlilik süresince edinilen mallar kural olarak yarı yarıya paylaşılsa da bazı malların söz konusu paylaşıma tabi olmayacağı açıktır. Aşağıda mal paylaşımına girmeyen kişisel mallar ile alakalı detayları inceleyebilirsiniz.
Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan ya da miras ve karşılıksız kazanma yoluyla elde edilen mallar,
şahıslardan alınan manevi tazminat alacakları,
Sadece kişisel kullanıma konu olan eşyalar,
Yukarıda ifade edilen kişisel malların yerine geçen değerler de kişisel mal olarak değerlendirilmektedir.

Evlenmeden Önce Kredi ile Alınan Araba Paylaşımı Nasıldır?


Evlenmeden önce satın alınmış ve ödemesi kredi ile gerçekleştirilmiş araba ile alakalı paylaşımda belli bir hesaplama tekniği dikkate alınmaktadır. Arabanın ödemelerinin ne kadarlık kısmı evlilik süresinde ne kadarı evlilik öncesinde gerçekleşmiş bir göz atmak gerekir. Eğer kredi evlilik öncesinde tamamen bitmişse bu durumda paylaşım söz konusu olmayacaktır. Tersi durumda ise ödenen miktara bağlı olarak paylaşımın kısmen gerçekleşmesi mümkündür.
İzmir Boşanma Avukatı sayesinde süreci titiz bir şekilde yöneterek mal paylaşımı da dahil olmak üzere pek çok konuda destek alabilirsiniz. Üstelik boşanma sürecini olabildiğince kısaltarak boşanmadan kaynaklanan sorunları da giderebilirsiniz.