Boşanma davası açıldıktan ve boşanma işlemi gerçekleştikten sonra her iki taraf için de elbette bu süreçler tamamıyla bitmiş anlamına gelmez. İlk olarak nafaka aşamaları ve çocukların velayetleri gibi durumlar için de mahkeme salonunda verilecek ortaklaşa bir kararın çıkması ve ayrılma noktasında çocukların hangi taraf vekaletine verildi ise diğer tarafın nafaka ücreti ödeyerek çocukların bakımları başta olmak üzere masrafları üstlenmesi gerekir. Nafaka borçlarının aile hukukundan doğan ve kişisel bir borç olduğu konusu bilinmektedir. Bu nedenle de ödenmesi her ay olacak şekilde zorunludur. Kişisel borç olması neticesi ile de devredilemez. Herhangi bir şekilde mirasçılara geçme gibi bir durum olamaz ve taraflardan bir tanesi öldüğünde sona erer. Zamanaşımı olmadığı için ömür boyunca sürmesi gerekir. Miktarı ise mahkeme huzurunda karşılıklı olarak imzalanan sözleşmeler ve ihtiyaçlar bütünü sonucunda ortaya çıkar. Boşanma nafakası ödemeleri için belirlenmiş 4 farklı nafaka türü bulunmaktadır. Yoksulluk nafakası, tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakasıdır.

Yoksulluk Nafakası Nedir?


TMK’nın 175. Maddesine göre düzenlenen bir nafaka çeşidi olarak karşımıza çıkar. Boşanmanın sonucu olarak daha yoksul bir konuma düşmesi beklenen taraf ödenir. Geçimin sürekli olabilmesi için karşı taraf tarafından istenir ve koşulu ağır olmamam şartı koşulur. Yoksulluk nafakası için aynı zamanda belirli şartların da yerine getirilmiş olması gerekir;

Herhangi bir tarafın talep etmiş olması
Talebi eden kişinin kusurunun hafif olması
Yoksulluğa düşme tehlikesinin ortaya çıkması
İstenen miktarın maddi gelir ile doğru orantılı bir şekilde olması
Tedbir Nafakası Nedir?
Tedbir nafakası konusunda daha detaylı bilgi sahibi olmak için İzmir boşanma avukatı ile iletişim kurmak mümkündür. Bu nafakanın diğer nafaka türlerinden farklı olarak dava sonuçlanınca değil de dava süresince karşılamak zorunda olduğu nafakalar olarak bilinir. Bu nafaka türünde nafakayı verecek olan taraf, davanın sürdüğü müddet boyunca karşı tarafın; barınma, yeme, giyme gibi masraflarını karşılamakla yükümlü olması gerekmektedir. Tedbir nafakasında dikkate alınan en önemli faktörlerden bir tanesi ise tarafların maddi gelir durumlarıdır. Eğer iki tarafın da barınca vb. ihtiyaçlarını ve çocuklarının tüm bu ihtiyaçlarını giderebilecek boyutta durumları var ise bu nafakanın ödenmesine veya karşılanmasına gerek duyulmaz.

İştirak Nafakası Nedir?


Bir diğer adı ile de katılım nafakası olarak geçmektedir. Taraflar arasında bakılacak olan çocuğun vekaleti eğer kim tarafında verilmiş ise, diğer tarafın o çocuğun eğitim masrafları, sosyo-ekonomik ihtiyaçları vb. bütün ihtiyaçlar için ödemesi gereken nafaka türü olarak ön plana çıkmaktadır. Velayet durumları da mahkeme huzurunda her iki tarafın da psikolojik, ekonomik ve fiziksel sağlık konuları göz önünde bulundurulduktan sonra çocuğun vekaletinin hangi tarafa verilmesinin daha iyi olması ile sonuçlanır.

Yardım Nafakasıdır Nedir?


Boşanma tazminat ve nafaka hukuku bakımından nafaka türleri arasında yer alan son nafaka türü ise yardım nafakasıdır. Yardım nafakasının verilmesi gereken sıralama;

Çocuklar
Torunlar
Anne-baba
Kardeşler
Büyükanne-büyükbaba
Şeklinde bir sıralamaya sahiptir. İzmir boşanma avukatı olarak başvurduğunuz avukatlar ile nafakaların verilmesi gereken miktar ve periyotlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Nafaka miktarı belirlenme sürecinde de yine maddi koşullar ve elverişli ortamlar ön plana çıkar. Boşanma davası sonrasında verilen nafakalardan farklı olarak nafaka vermeye mahkum bırakılmış olan birey, aile yakınlarından yukarıda yer alan üyelere füruuyla yardım etmemesi durumunda yoksulluk durumuna düşecekler ise bu yardımı yapmakla yükümlüdür.