Boşanma Davası, eşlerin anlaşmalı ya da çekişmeli bir şekilde başvuracakları bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanma tarafların boşanmada mutabık olması ve en az 1 yıldır evli olması halinde başvurulan bir uygulamadır. Aksi durumlarda ise çekişmeli boşanma davası açılarak süreç yürütülmektedir. İster anlaşmalı ister çekişmeli boşanma davası sürecinde tarafların pek çok hakka sahip olduğundan söz etmek gerekir. Zira çekişmeli davalarda süreç 6 ay ile 3 yıl arasında devam ettiğinden mağduriyeti önlemek öncelikli yaklaşımdır.

Boşanma Davasında Kadının Hakları


Boşanma sürecinde kadının haklı ya da haksız olduğuna bağlı olarak nihai karar verilse de kadının erkeğe kıyasla yaşam konusunda bazı zorluklarla karşı karşıya kalacağı bir gerçektir. Bu bağlamda Türk Medeni Kanunu bağlamında kadınlara aşağıdaki haklar tanınmaktadır.
6284 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı
Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı
Ayrı Yaşama Hakkı
Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı
Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı
Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı
Çocuk ile Kişisel İlişki Kurma Hakkı
İştirak Nafakası Hakkı
Kadın Eşin Manevi Tazminat Hakkı
Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı
Kadının Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı
Kadının Velayet Hakkı
Maddi Tazminat Hakkı
Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar
Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı
Ücretsiz Avukat Talep Edebilme Hakkı
Yoksulluk Nafakası Hakkı
Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı

Nafaka Hakkı


Nafaka genel olarak kadınlar tarafından talep edilen bir haktır. Yoksulluk, iştirak ve tedbir nafakası gibi farklı çeşitleri bulunan nafaka sayesinde kadının boşanma sonrasında karşı karşıya kalacağı maddi ve manevi zorlukların bir nebze ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede yoksulluk nafakası yoksulluğa düşecek kadınlara verilmektedir. Tedbir nafakası, boşanma davası açılır açılmaz sağlanan bir nafaka çeşididir. Bu nafakayla kadının boşanma süresince geçimini sağlamaya yöneliktir. Öte yandan iştirak nafakası eşlerin müşterek çocukları için sağlanan bir haktır. Velayet kimdeyse diğer taraf iştirak nafakası ödemek durumundadır. Boşanma Avukatı desteği alarak hem haklar hem de nafaka konusunda gerekli başvuruları yapabilirsiniz.