Ceza davaları, genellikle bir kişinin suçlandığı suç türüne bağlı olarak farklı mahkemelerde açılır.  Genellikle hafif ve orta düzey suçları içeren ceza davaları bu mahkemelerde görülür. Hırsızlık, dolandırıcılık, darp gibi suçlar bu kategoride yer alır. Asliye Ceza Mahkemeleri, suçun işlendiği yerin mahkemesine bağlıdır. Ciddi suçlar, örneğin cinayet, terör suçları ve ağır organize suçlar gibi daha ciddi suçlar, Ağır Ceza Mahkemeleri'nde görülür. Bu mahkemeler, suçun ciddiyetine ve karmaşıklığına göre farklı odaklara sahip olabilir.

Çocuk Ceza Davaları Hangi Mahkemede Açılır?


18 yaşından küçük suçlu olan kişilerin davaları bu mahkemelerde görülür. Bu mahkemeler, çocukların yeniden eğitim veya rehabilitasyon süreçlerine yönlendirilmesine odaklanır. Sulh Ceza Mahkemeleri, genellikle basit suçlara ve hızlı çözüme ihtiyaç duyan davalar için kullanılır. Küçük çaplı davalara hızlı bir şekilde karar verirler. Yargıtay, mahkemelerin kararlarını inceleyen ve hukuki yanlışlıkları düzeltmeye odaklanan bir üst mahkemedir. Danıştay ise idari mahkemelerin kararlarını denetler. İstinaf yolu açılmadan önce Yargıtay veya Danıştay'a başvurulabilir.
Ceza Davalarının Hangi Mahkemede Açılacağı Nasıl Belirlenir?
Ceza davalarının hangi mahkemede açılacağını belirlerken suçun türü, suçun işlendiği yer, suçun ciddiyeti ve diğer faktörler göz önünde bulundurulur. Hukuki süreçler karmaşık olabilir, bu nedenle bir avukatın danışmanlığı bu konuda çok önemlidir. Ayrıca, yargı sistemine yönelik güncellemeler ve değişiklikler de dikkate alınmalıdır, bu nedenle güncel hukuk bilgilerine başvurmak önemlidir.

İstinaf Mahkemeleri


Türkiye'deki yargı sistemi, 2018 yılında önemli bir reformla istinaf mahkemelerini tanıttı. İstinaf mahkemeleri, birinci derece mahkemelerin kararlarını inceleyen ve hukuki hataları düzelten mahkemelerdir. İlk derece mahkemelerinin kararlarına karşı itiraz edilebilir.

Yüksek Mahkemeler


Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek mahkemeler, özel anayasal ve idari davalara odaklanır. Anayasa Mahkemesi, temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddiaları dahil olmak üzere anayasa konularını incelemekle görevlidir.

Ceza Muhakemesi Kanunu


Ceza davalarının nasıl yürütüleceğini ve hangi mahkemelerde görüleceğini düzenleyen temel kanun Ceza Muhakemesi Kanunu'dur. Bu kanun, suç işleyen kişinin haklarını korurken adil bir yargı sürecini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Avukatlar
Bir ceza davası açılırken veya yargılama sürecinde bir avukatın hukuki danışmanlığı çok önemlidir. Avukatlar, savunma stratejileri geliştirmek, hukuki belgeleri düzenlemek ve mahkeme sürecinde kişiyi temsil etmek için gereklidirler. Avukat Melisa Ezgi Aslan bu konuda size profesyonelliği ile yardımcı olacaktır.