Maddi ve manevi tazminat davası hukukun en önemli davaları arasında yer alan davalardır. Kişiler çeşitli nedenlerden dolayı maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir. Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen eylemler nedeni ile maddi zararların ortadan kaldırılması için açılmaktadır. Manevi tazminat ise yine hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen eylemler nedeni ile meydana gelen manevi zararı tazmin edilmesi için açılan davalardır. Kişilerin yaşadığı üzüntü ve yıpranmanın bedeli maddi olarak giderilmektedir. Maddi ve manevi tazminat davaları ayrı ayrı ya da birlikte açılabilmektedir. Bunun yanı sıra devletin yani idarenin eylemleri ve işlemleri nedeni ile zarara giren kişilerin açtığı tazminat davaları ise yargı davası olarak isimlendirilmektedir. Peki, maddi ve manevi tazminat davaları hangi nedenler ile açılmaktadır? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Ceza Hukukunda Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Neden Açılır?


Maddi ve manevi tazminat davaları çeşitli nedenlerden dolayı açılabilmektedir. Söz konusu nedenleri aşağıdaki gibi genelleyebilmek mümkündür.
İş kazası sebebi ilemaddi ve manevi tazminat davaları açılabilir.
Trafik kazası sebebi ile manevi ve maddi tazminat davaları açılabilir.
Sözleşme ihlali sebebi ile manevi ve maddi tazminat davası a açılabilir.
Hukuka aykırı bir şekilde işlenen suçlarda maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
Hatalı tıbbi uygulamalarından dolayı meydana gelen durumlarda maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
Telif haklarının ihlal edilmesi nedeni ile maddi ve manevi tazminat açılabilir.
Yazılı, görsel basın ya da sosyal medya aracılığı ile kişilik haklarına yapılan saldırı sebebi ile maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Kimler Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açabilir?


Tazminat davasını davaya ya da olaya konu olan kişi açabilmektedir. Örneğin, trafik kazası nedeni ile yaralanan kişi, doktorun yanlış teşhis koyması ile çeşitli sağlık problemleri yaşayan kişi maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir.
Tazminat nedeni, hukuk kurallarına aykırı bir şekilde gerçekleştirilen davranış sebebi ile kişilerin ölümü üzerine gerçekleşmişse ölen kişinin destekte bulunulması adına maddi tazminat davaları açılabilmektedir. Söz konusu davayı ölen kişilerin eşi, çocukları ya da anne babaları açabilmektedir.