1)MAHKEMEYE ERİŞİM HAKI: Mahkemeye erişim hakkı bir uyuşmazlıkta mahkemenin önüne gidebilme ve etkili bir çözüm bulabilmesi imkanıdır.

Rıza Gençoğlu Başvurusu (B. No: 2013/3543, 7/5/2015)

“…Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının geri alınması talebinin incelenmemesi..”

Şehmus Yıldız ve Muhyedin Sevinç Başvurusu (B. No: 2014/4954, 8/6/2016

“…Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen yargılamanın yenilenmesine karar verilmemesi…”

2)KANUNİ HÂKİM GÜVENCESİ:“Kanunî hâkim” veya “olağan hâkim” ilkesi de denen “tabiî hâkim (doğal yargıç)” ilkesi, bir uyuşmazlık hakkında karar verecek olan hâkimin, o uyuşmazlığın doğmasından önce kanunen belli olmasını öngören bir ilkedir( Kemal GÖZLER-Sulh Ceza Hakimlikleri ve Tabii Hakim İlkesi-Türk Anayasa Hukuku Sitesi)

Mehmet Çelik Başvurusu (2) (B. No: 2015/889, 17/11/2016)

“…Göreve ilişkin farklı yargı kollarınca verilen kararların hukuki belirsizliğe yol açması…”

3)MAKUL SÜEREDE YARGILANMA İLKESİ: Geciken adalet adalet değildir. Sözünden de anlaşıldığı gibi günümüzde insanlar uzun yargılama süreçlerine maruz kalmaktadırlar. Bundaki ana sebep yargının ağır iş yüküdür. Her olay kendi içinde değerlendirilmek kaydıyla herkesin hakkına makul sürede kavuşması için adil sürede yargılamanın sonlandırılması gerektiğini ifade eden ilkedir.

Aycan Yılmaz Başvurusu (B. No: 2014/10799, 10/3/2015)

“…Makul sürede yargılama yapılmaması…”

4)HAKKANİYETE UYGUN YARGILANMA HAKKI: Temelini adil yargılanma hakkından alan bu ilke çerçeve bir ilkedir. Bünyesinde sırasıyla “Silahların Eşitliği İlkesi, Çelişmeli Yargılama İlkesi, Hukuka Aykırı Delillerin Hükme Esas Alınmaması, Gerekçeli Karar Hakkı gibi temel ilkeleri kapsayan çerçevedir.

(KAYNAKÇA:CEZAYARGILAMASINIİLGİLENDİRENTEMELİLKELER-ANAYASA MAH. YAYINLARI)

Daha Fazla Bilgi İçin Avukat Melisa Ezgi Aslan ile iletişime geçin.