Cinsel istismar suçu mağdurun psikolojik ve bedensel olarak zarar görebileceği, en ciddi suçlardan biridir. Bundan dolayı cinsel istismar suçlularının cezasını çekmesi gerek mağduru gerekse mağdurun çevresinin bir nebze soğumasında etkilidir. Türk Ceza Kanunu bakımından düşünüldüğünde TCK’ya göre cinsel istismar, kesinlikle cezası olan bir suçtur. Bu noktada, cezayı belirleyen etken suçun niteliği ve işlenme biçimi olmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda cinsel istismar suçları, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde incelenir. İlgili bölümde cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz olmak üzere maddeler mevcuttur. Kanuna göre cinsel dokunulmazlığa karşı suçların cezası mevcuttur. Öte yandan cinsel saldırıya uğramak, kişi için travmatik bir deneyimdir. Böyle bir durumda mağdurun, adaletin tecelli ettiğini görmesi kişinin bu durumla baş etmesinde etkilidir.

Cinsel İstismar Hakkında Genel Bilgiler


Cinsel istismar konusunda yasal tanımlamalar ülkeden ülkeye değişir. Günümüzde TCK’da ilgili suçlar altıncı bölüm “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” kısmında yer alır. Cinsel istismarın meydana geliş biçimine istinaden tecavüz ve taciz şeklinde ayrım yapılır. Cinsel istismar suçu genellikle kadınlara karşı işleniyor gibi bir düşünce mevcut olsa bile erkeklerin de aynı konudan mağdur olduğu davalar mevcuttur. Cinsel istismarın psikolojik etkilerini değerlendiren bir araştırmaya göre cinsel saldırıya uğrayan kurbanlar, genel olarak kendilerini mağdur değil hayatta kalan olarak tanımlar. Bu da cinsel saldırıya maruz kalan bireyin psikoloji için durumun vehametini ortaya koymaktadır.

Cinsel suçlar Türk Ceza Kanunu’a göre suçun işleniş biçimi, niteliği gibi durumlara göre farklı cezalara tabiidir. Fakat cinsel suçluların ilerleyen süreçte farklı suçlarda bulunduğuna dair istatistiksel veriler mevcuttur. Başka bir deyişle, cinsel saldırı suçu işlemek diğer suçlar konusunda yordayıcı bir faktördür. Eğer biri cinsel saldırıya uğramışsa defaatle bir avukata veya başka bir uzmana başvurmalı ve suçlunun ceza alması için gerekli aksiyonu almalıdır.

Cinsel İstismar TCK Tanımı Nedir?


Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, TCK için ayrı ayrı maddelenmiştir. Öncelikle Cinsel istismar suçu kapsamında değerlendirilen suçların tanımını yapalım. Bu noktada eğer sizler ya da bir yakınız benzer konulardan mağdursanız çok geçmeden yargı sürecinin sorunsuz işlemesi için cinsel istimar suçları için avukat bulmanız faydanıza olacaktır.

TCK Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar hangileridir?


Türk Ceza Kanununda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kategorilere ayrılmaktadır. Bu kategoriler, suçun işlenme biçimi, mağdurun yaşı ve niteliklere göre değişkenlik gösterir. Her bir cinsel istismar suçunun kendine göre ayrı bir cezalandırması mevcuttur. Cinsel istismar suçlarına karşı cezalar yargı sürecinin neticesinde belli olur.

Cinsel saldırı suçu
Çocukların cinsel istismarı
Reşit olmayanla cinsel ilişki
Cinsel taciz suçu

Nitelikli Cinsel İstismar Suçu Nedir?


Nitelikli cinsel istismar suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar eğer cezanın arttırılmasını gerektiren eylemin varlığını gerektiren suçlardır. Cinsel istismar suçları için nitelikli hallerden bahsetmeden önce cinsel istismar suçlarının TCK için karşılıklarından bahseledim.

Cinsel Saldırı Suçu ve Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu


Cinsel istismar suçları arasında Tecavüz suçu, mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal edecek fiillerde vuku bulur. TCK 102’de “Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.” ifadesi yer alır. Evlilik içi tecavüz durumunda, saruşturma ve kovuşturma işlemleri için mağdur olan eşin şikayeti gerekir.

Nitelikli cinsel saldırı suçu, cinsel saldırı suçunun cezasını arttıran etkenleri doğuran eylemler bütünüdür. Bu bağlamda cinsel istismar suçu kapsamında geçen suçlarda tecavüz suçunda cezayı arttıran koşullar şu şekildedir:

Fiziksel veya psikolojik olarak eyleme karşı koyamayan kişilere karşı işleniyorsa
Görevi kötüye kullanma suçuyla beraber işleniyorsa
Aile içi tecavüz kapsamındaysa
Zorlama silah veya farklı bir araç ile yapılıyorsa

Cinsel Taciz ve Nitelikli Cinsel Taciz Nedir?


Cinsel taciz, bir kişiyi cinsel amaçlı olarak rahatsız etmeyi tanımlar. TCK 105’e göre şikayete bağlı olarak cinsel taciz suçu cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Eğer fiil çocuğa karşı işlendiyse ceza 6 ay ile 3 yıl arasında değişir.

Cinsel taciz suçunu yarı oranda arttıran etkenler şu şekildedir:

Görev halindeki birinin bu görevden istifade etmesi
Çocuğun yararını gözetmesini gereken kişiler tarafından uygulanıyorsa(öğretmen, sosyal hizmet görevlisi, psikolog, koruyucu aile vs.)
Telefon, bilgisayar veya tablet gibi cihazların sağladığı kolaylıklardan faydalanma mevcutsa

Çocukların Cinsel İstismarı


Çocukların cinsel istismarı, cinsel istismar suçu kapsamında ele alınan ve TCK 103’te ilgili maddelerle düzenlenmiş suç biçimidir. Kanun, çocukların cinsel istismarı ve reşit olmayanla cinsel ilişki için iki ayrı maddeleme yapmıştır. Reşit olmayanla cinsel ilişki, psikolojide yasal tecavüz olarak da geçer. Genel olarak reşit olmayanla cinsel ilişki ve çocukların cinsel istismarı kavramlarını ayıran ana etken mağdurun yaşı ve rıza kavramıdır.

Mağdurun 15 yaşından büyük olduğu ve zorlama olmadan ilişkinin varlığı halinde yasal tecavüz olarak geçen suç işlenir. Araştırmalara göre her 20 kadından biri “yasal tecavüz” olarak geçen cinsel saldırı biçiminden mağdur olmuştur. 15 yaşını geçen çocuk, her ne kadar rızası var gibi görünse bile gelişimsel açıdan bu rızayı yaşın getirdiği koşullara göre verir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 18 yaşından küçük olan herkes çocuk olduğu için reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuklara cinsel istismar olarak da geçer.

En İyi Avukatlar


Cinsel suçlara bakan en iyi avukatlar, genel olarak cinsel istismar suçu adı altında bahsettiğimiz suçlarda davayı takip etmektedir. Avukatlar, cinsel saldırı suçları için yargıtay kararları konusunda güncel bilgilere sahiptir. Buna uygun savunma hazırlamalarına ek olarak, davanın seyrini büyük bir titizlikle takip ederler. Eğer sizler veya bir tanıdığınıza karşı cinsel saldırı suçu işlendiyse bir an önce duruma yönelik aksiyon almanız gerekir. Cinsel saldırı suçları az bildirilen suçlar olsa bile, sizlerin veya yakınınızın bununla baş edebilmesi ve suçluların cezasını çekmesi için cinsel saldırılara bakan ceza avukatı ve farklı uzmanlardan yardım almanız sizin faydanıza olacaktır.