‘’Anneme ben baktım, kardeşlerim hiç ilgilenmedi. Bütün maddi ve manevi yükü benim sırtımdaydı. Şimdi mirasta onlarla eşit mi pay alıcam!’ sorusuyla çok sık karşılaşmaktayız. Bu sorunun çözümü için Yargıtay Hukuk Genel Kurulu emsal bir karar verdi.
Yargıtay H.G.K. 2018/533 E. 2021/1189 K. , 07.10.2021 T.
“Maddi durumu iyi olan murisin, kanser hastasıyken kendisiyle ilgilenen kızına, bakım temini için taşınmazını ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle devretmesi diğer mirasçılardan mal kaçırma amacı taşımaz.” Yargıtay H.G.K. 2018/533 E. 2021/1189 K. T. 07.10.2021