Eşe hakaret boşanma sebebi midir sorusunu açıklamadan önce evlilik kavramının üzerinde durmak gerekir. Evlilik dünyaca önem atıf edilen toplumların devamlılığı ve sürekliliği ve en nihayetinde insan varlığının gelişimi için çok önemli bir toplumsal kurumdur. Evlilik birliği eşlere bir çok sorumluluk yükler. Bu sorumluluklar da evlilik birliğinin devamı için hayati öneme sahip olan “Evlilik Birliğine Sadakat” ,” Evlilik Birliğinin Çekilebilirliği” şeklinde Yargıtay kararlarına yansımış ilkelerdir.

Evlilik birliğinin her iki taraf içinde sürdürülebilmesi için ise eşler evlilik birliğinde birbirlerine karşı saygılı ve samimi olmaları gerekir. Evlilik birliği içerisinde, eşlerin birbirlerine kullandıkları ifadelere ise bu nedenlerle dikkat etmeleri gerekir. Evlilik birliği içerisinde, kullanılan ifadelerin eşlerinin birbirlerinin dış görünüşüyle dalga geçer veya küçük düşürücü şekilde olmaması gerekir. Böyle bir durumda bu davranışları sergileyen eşe, eşe hakaret suçu yüklenecek ve boşanma sürecinde bir takım hukuki yaptırımlara maruz kalabilecektir.

Bu aslında eşler için karşılıklı olarak çizilmiş ince bir sınırdır. Bu sınır haliyle eşlerin ailesel kültürlerinden ve kendi hayat şartlarından ve en nihayetinde kültürel şartlarından oluşan her evliliğe değişkenlik gösteren bir yapıdır. Bunun dışında her evlilik için taraflara kusur teşkil edecek kararlar Yargıtay kararlarına yansımıştır.

Örnek vermek gerekirse eşe, “koca kafa” diyerek eşle dalga geçmek ve yine eşin fiziksel görünüşüyle “şişko, tombul, koca göbek” diyerek alay etmek gibi durumlar örnek verilebilir. Bu durum sadece bir taraf içinde değerlendirilemez diğer her iki taraf içinde aynı durum geçerli kabul edilir. Erkek eşe “koca göbekli” demek eşin açısından kırıcı ve incitici bir ifade olarak değerlendirilip boşanma sebebi olarak kabul edilecektir. Nitekim, bu yönde de Yargıtay Kararları mevcuttur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2015/9309 E.  ,  2015/23826 K.
“…Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin eşine küfrettiği, birlik görevlerini yapmadığı, eşini evden kovduğu, vurmaya teşebbüs ettiği, “koca kafalı, kafanın arkasından bir kafa daha çıkıyor, koca boğazlı” diye hakaretler ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır…”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi         2013/3960 E.  ,  2013/16506 K.

“…Mahkemece, kocanın sabit görülen kusurları yanında, davalı-karşı davacı (kadın)’ın da, kocasına zaman zaman “şişko”, “tombul” diyerek aşağıladığı, kocasının ailesini istemediği ve kocasının geliri üzerinde harcama yaptığı yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı-karşı davacı (kadın) da kusurludur. Esasen mahkemece de, kadının bu kusuru tespit ve kabul edilmiştir. Bu durumda koca da boşanma davası açmakta haklıdır…”

Eşe Hakaret Sebebinden Açılacak Boşanma Davası


Eşe hakaret sebebine dayanılarak boşanma davası için ilgili mahkemeye kendiniz başvurarak dava açabilirsiniz. Boşanma davalarında avukat ile temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat davanın leyhinize olumlu sonuçlanması için doğru bilgi ve kanıtların doğru şekilde ve doğru zamanda sunulması oldukça önemlidir. Bu yüzden bu süreçte uzman bir boşanma avukatından destek almak bu süreçte faydanıza olacaktır.