Evliliğin iptali davası, yeni evlenen ancak çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmak isteyen kişilerin merak ettiği konular arasındadır. Çünkü bazı durumlarda boşanma davası açılmadan evliliğin iptal edilmesi mümkündür. 
Türk hukuk sisteminde evliliğin iptali davası bir evliliğin hukuken sona erdirilmesi için açılan bir dava çeşididir. Söz konusu dava, evlilik birliğinin hukuki açıdan geçersiz olduğunu iddia eden taraf tarafından açılabilmektedir. Evliliğin iptali davası, evlilik birliğinin hukuki varlığına son verilmesi ya da evliliğin geçerli bir biçimde kurulmadığını belirlemek için tercih edilmektedir. 
Türk Medeni Kanunu’nda evliliğin iptal davası için çeşitli hükümler bulunmaktadır. Bunlardan aşağıdaki gibi bahsedebiliriz:

Evliliğin İptalinde Haklı Sebepler


Türk hukuk sisteminde evliliğin iptal edilmesi için bazı haklı sebepler belirlenmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir:
Evlilikte hile veya hukuki yetenek eksikliği gibi esaslı hata nedeniyle evlenme iradesinin serbest olmadığı durumlar.
Cinsel birleşme gerçekleşmediği veya gerçekleşemeyeceği durumlar.
Evlilik akdi için gerekli yasal şartların yerine getirilmediği durumlar.
Kan bağına dayalı evlilik engellerinin mevcut olması durumu.

Evliliği İptali Davasının Süreci


Evliliği iptali davası, Aile Mahkemesi'nde açılır. Davayı açan taraf, sebep veya sebeplerini açıklayan bir dilekçeyle mahkemeye başvurur. Davanın açılabilmesi için, evliliği iptal etmek isteyen tarafın süresi içinde harekete geçmesi gerekmektedir. İlgili kanun maddeleri ve prosedürlere uygun olarak mahkeme süreci ilerler ve deliller sunulur.

Mahkeme Kararı


Mahkeme, delilleri değerlendirerek evliliği iptal etme veya iptal talebini reddetme kararı verir. Eğer mahkeme, evliliği iptal etme talebini kabul ederse, evlilik hukuken sona erer ve tarafların evlilik birliği sona ermiş olur. Kararın kesinleşmesiyle birlikte, taraflar resmi kayıtlarda da evli görünmeyeceklerdir.
Evliliğin iptali davası, evlilik birliğinin hukuki süreçlerini ve geçerliliğini sorgulayan, sona erdiren bir davadır. Hukuki bir süreç olan bu dava sürecinde kanunlarda belirlenmiş olan şartlara ve prosedürlere uygun bir şekilde ilerleme gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Her davanın farklı durumları ve delilleri bulunmaktadır. Bu nedenle her davanın kendine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda davanın açılması durumunda profesyonel bir destek almakta fayda vardır. İzmir Boşanma Avukatı Melisa Ezgi Aslan ile iletişime geçebilirsiniz.