Yargıtay Hukuk Genel Kurulu , evlilik vaadiyle kandırma sonucunda çocuğun olması ve mağdurun gerek fiziksel gerekse de ruhsal zarara uğraması böyle oluncada davacının acı ve üzüntüye sevk edilmesine ve bu durumun geri dönüşü olmamasını değerlendirerek davacıya manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar vermiştir.

YARGITAY, HGK,  2017/4-3187 E.,  2021/1692 K., 16.12.2021 T.

”…Tüm bu olgular birlikte değerlendirildiğinde; davacı kadının davalı erkek tarafından resmî nikâh yapma vaadi ile kandırıldığı, bunun etkisi ile çocuk sahibi olduğu, nikâhın kıyılmaması ve ayrılmak zorunda kalması nedeniyle gerek fiziksel gerek ruhsal bakımdan zarara uğratıldığı, böyle olunca davacının acı ve üzüntü duyduğunun kabul edilmesi, hukuka aykırı bu fiilden dolayı etkilenen manevi dengesinin eski hâle dönüşmesi, duygusal olarak tatmin edilmesi, zarar verenin de bir daha böyle bir fiilde bulunmamasını sağlamak bakımından davacı lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir….”