İcra davası, Türk hukuk sistemi içerisinde bir borcun tahsili veya bir hükmün yerine getirilmesi amacıyla başlatılan hukuki bir süreçtir. İcra davası, icra ve iflas hukuku alanına giren bir konudur ve genellikle İcra ve İflas Mahkemeleri'nde görülür. Ancak, bazı durumlarda bu mahkemeler dışında da açılabilir. 

İcra davası, alacaklının alacağını tahsil etmek istediği durumlarda başvurduğu bir hukuki yol olarak kabul edilir. Alacaklı, borçlu tarafından ödenmeyen bir borcu veya icra mahkemesinin verdiği bir hükmü yerine getirilmesini talep etmek amacıyla icra davası açabilir.

İcra İşlemleri Hangi Mahkeme Tarafından Gerçekleştirilir?

İcra davası, genellikle alacaklının yerleşim yerine veya işyerine en yakın İcra ve İflas Mahkemesi'nde açılır. Bu mahkemeler, Türkiye genelinde bulunan ve icra işlemleri ile ilgilenen özel mahkemelerdir. Dolayısıyla, icra davası açmak isteyen bir kişi, borçlunun yerleşim yeri veya işyerine en yakın İcra ve İflas Mahkemesi'ne başvurur. 

Ancak, bazı durumlarda icra davası farklı mahkemelerde de açılabilir. Örneğin, tapu iptali veya mülkiyetin tescili gibi konuları içeren icra davaları, Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde görülebilir. Ayrıca, icra edilen malların haczedilmesi veya satılması gibi işlemler de İcra ve İflas Mahkemeleri tarafından yürütülür.

İcra Davası Açma Süreci


İcra davası açma süreci, genellikle özel bir icra dairesine başvurarak başlar. Bu dairler, icra işlemlerini yürüten ve icra dosyalarını takip eden kurumlardır. İcra dairesine yapılan başvuru sonrasında icra takip işlemi başlar ve mahkeme kararı gerektiğinde İcra ve İflas Mahkemesi devreye girer. 
İcra davası genellikle alacaklının yerleşim yeri veya borçlunun işyerine en yakın İcra ve İflas Mahkemesi'nde açılır. Ancak, icra davalarının türüne ve detaylarına bağlı olarak farklı mahkemelerde de açılabilir. İcra süreci karmaşık olabilir ve profesyonel hukuki yardım almak genellikle tavsiye edilir.

İcra Davası Kim Tarafından Açılır?


İcra davası, alacaklının borçludan tahsil etmek istediği alacağın miktarına ve niteliğine bağlı olarak başlatılır. Alacaklı, icra işlemlerini yürüten icra dairesine başvurarak icra talebinde bulunur. Başvuruda alacağın ne olduğu, borçlu tarafın kim olduğu, alacaklının belgeleri ve talepleri gibi bilgiler sunulur. Avukat Melisa Ezgi Aslan bu konuda size tecrübesi ile yardımcı olacaktır.