İcra takipleri, alacaklı kişilerin borçlarını tahsil edebilmeleri için başvurdukları önemli bir yasal süreçtir. Fakat icra takibi sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Bunlardan bir tanesi de zamanaşımı süresidir. İcra takibinde zamanaşımı kavramı ve dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili tüm noktaları aşağıdaki gibi değerlendirebiliriz.
Zamanaşımı alacağın belirli bir süre içerisinde talep edilmemesi noktasında hukuki bir şekilde geçersiz hale gelmesini ifade etmektedir. Bir alacaklının belirli bir süre içerisinde alacağını talep etmemesi durumunda alacak zamanaşımına uğrayabilmektedir. Bu durumda alacak tahsil edilemez hale gelebilmektedir. 

İcra Takibinde Zamanaşımı Süresi


İcra takipleri de zamanaşımına uğrayabilir. Bu süreler, icra takiplerine göre farklılık gösterebilir ve alacağın türüne, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiye göre değişebilir. Genel olarak, icra takiplerinde dikkate alınması gereken bazı zamanaşımı süreleri şunlardır:
Genel Zamanaşımı Süresi: Türk Borçlar Kanunu'na göre, genel zamanaşımı süresi 10 yıldır. Yani, bir alacak 10 yıl boyunca talep edilmezse, zamanaşımına uğrayabilir. Ancak, bazı alacak türleri için bu süre farklılık gösterebilir.
Kira Alacakları: Kira alacakları için zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu süre, kira sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.
İcra Takiplerindeki Süreler: İcra takipleri için de farklı süreler söz konusu olabilir. Örneğin, bir haciz işlemi gerçekleştirdiyseniz, bu işlemi icra dairesine bildirme süresi gibi özel zaman sınırlamalarına dikkat etmek gerekebilir.

İcra Takibinde Dikkat Edilmesi Gerekenler


İcra takibinde dikkat edilmesi gerekenler genel olarak aşağıdaki gibidir:
İcra takibinde zamanaşımı sürelerini takip etmek ve iyi bilmek son derece önemlidir. Alacağınızın zamanaşımına uğramaması adına çeşitli adımları takip etmelisiniz. 
Alacaklıların alacaklarını talep edebilmeleri için zamanaşımı sürelerini hiçbir şekilde kaçırmamaları gerekmektedir. 
Zamanaşımı süreleri alacakların türüne göre ve özel durumlara göre değişebilmektedir. Bu nedenle profesyonel bir hukuki destek alınması çok önemlidir. 
İzmir İcra Avukatı Melisa Ezgi Aslan icra davaları noktasında sizlere son derece profesyonel çözüm önerileri sunmaktadır. Siz de hukuki bir şekilde profesyonel destek almak istiyorsanız İzmir İcra Avukatı Melisa Ezgi Aslan ile iletişime geçebilirsiniz.