İdare hukuku devletin organlarının ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin sürdürdüğü işlemler ve eylemleri ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Söz konusu işlemler, vatandaşlar ve özel kişiler ile ilişkilendirildiğinde hukuka aykırı ya da haksız durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda vatandaşlar idari işlemlere karşı itiraz haklarını kullanabilmektedir. İdare hukuku davalarında idari işlemlerin iptali ve itiraz yollarını inceleyeceğiz. 

İdari İşlemin İptali


İdari işlemin iptali, idari organların alınmış olduğu işlemin ya da kararın yargı organları tarafından hukuka aykırı olması durumunda geçersiz kılınması anlamına gelmektedir. İdari işlemin iptali davasının hukuka uygun olup olmadığının incelenmesi süreci aşağıdaki gibidir:

İdari İşlemin İptali Davasının Açılması İçin Gereken Şartlar


Yargı Yolu Tükenmiş Olmalı: İdari işlemin iptali davası açılabilmesi için öncelikle idari itiraz yollarının tamamlanmış olması gereklidir. İdari itiraz yolları tükenmemişse dava açılamaz.
Dava Açma Süresi: İdari işlemin iptali davası için belirli bir süre vardır. Bu süre genellikle işlemin tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.
Yetkili Mahkeme: İdari işlemin iptali davaları, idari yargı mahkemelerinde görülür. İdari mahkemenin yetkisine uygun bir mahkemede dava açılmalıdır.

İtiraz Yolları


İdari İtiraz: İdari işlem veya karara karşı, ilgili idari organa başvurarak itirazda bulunmak mümkündür. İdari organ, itirazı inceleyerek işlemi değiştirebilir veya onaylayabilir.
Dava Açma: İdari itiraz yolu tükenmiş veya sonuçsuz kalmışsa, vatandaşlar idari işlemin iptali davası açabilirler. Bu davada yargıç, işlemin hukuka uygunluğunu inceleyerek bir karar verir.

İtiraz Yollarının Avantajları


İtiraz yollarının bazı avantajları vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
İdari itiraz yolları işlemlerin hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamaktadır. 
İtiraz yolları ile mahkeme masraflarından kaçınmak mümkündür. Ayrıca hızlı bir çözüm sunulmaktadır. 
İdari itiraz yolları işlemlerin düzeltilmesini ve tarafların arasında uzlaşma sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 
İdare hukuku davalarında idari işlemin iptali ve itiraz yolları, vatandaşların haklarını koruma ve hukuki süreçleri etkili bir şekilde yönetme imkanı sağlar. Profesyonel hukuki danışmanlık almak, sürecin daha verimli ve başarılı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir. Siz de bu konuda hukuki bir destek almak istiyorsanız  İzmir Avukat Melisa Ezgi Aslan ile iletişime geçebilirsiniz.