İntihara yönlendirme Suçu Türk Ceza Kanunu’ nun 84. Maddesinde düzenlenmiştir. 
Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.
Taksirle öldürme Suçu Türk Ceza Kanunu’ nun 85. Maddesinde düzenlenmiştir. 
Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu hususta yapmanız gereken yalnızca Avukat ile görüşerek ilgili suça dair bilgi edinmektir. Avukatınız nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda size en iyi danışmanlığı sunacaktır. Aynı zamanda ceza hukuku ile alakalı kafanıza takılan soru işaretlerini gidermeniz de mümkün olacaktır.