Kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişine karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu Madde 250 çerçevesinde düzenlenen İrtikap Suçu; kamu görevlisinin görevinden kaynaklanan nüfuzunu kötüye kullanması olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu kötüye kullanma bağlamında kamu görevlisi bir yarar sağlar ya da bir kimseyi vaatte bulunarak zorla hileli suça ikna eder. Cebren ya da ikna ile işlenebilen irtikap suçu aynı zamanda mağdurun hatasından kaynaklanarak da işlenebilmektedir.

İrtikap Suçunun Cezası Nedir?


İrtikap suçunun işlenmesiyle alakalı 3 alternatiften söz edilebilmektedir. Cebir yoluyla, ikna yoluyla ve mağdurun hatasından kaynaklanarak. Suçun işlenme türü ve cezası ile alakalı doğrudan bir ilişki olduğundan söz etmek gerekir. Bu çerçevede irtikap suçu işlenmişse ceza aşağıdaki seçeneklerle değerlendirilecektir.
İrtikap suçunun cebren yani zorlama ile işlenmesi halinde fayda sağlayan tarafın 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle karşı karşıya kalması söz konusu olmaktadır.
İrtikap suçunun mağdurun ikna edilmesiyle işlenmesi halinde ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis söz konusu olacaktır.
Mağdurun hatasından faydalanarak irtikap suçu işleyen kamu görevlisinin ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması söz konusu olmaktadır.
İrtikap Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme
İrtikap suçunun işlenmesi halinde görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir. Aynı suçla alakalı yetkili mahkeme ise maddi menfaatin failin uhdesine geçtiği yer mahkemesidir. Bu çerçevede suçun nerede işlendiği dikkate alınarak görevli ve yetkili mahkemenin tayin edilmesi söz konusu olacaktır.

İrtikap Suçu Şikâyete Tabi midir?


Kamu idaresinin güvenilirliğine karşı işlenen bir suç olan irtikap suçu herhangi bir şikâyete bağlı değildir. Bu nedenle suçun şüphesinden haberdar olan ilgili makamlar şikâyete gerek kalmaksızın soruşturma ve kovuşturma süreçlerini başlatabilmektedir. Bu suçun aynı zamanda uzlaşmaya da konu olmadığını ifade etmek gerekir. İzmir Ceza Avukatı desteği alarak irtikap suçu ile alakalı süreci değerlendirebilirsiniz. Bu çerçevede irtikap suçu ile alakalı süreç daha profesyonel bir şekilde devam edecektir. Dava sürecinde hak kayıplarının önlenmesi ve adil bir yargılamanın gerçekleşmesi adına İzmir Ceza Avukatı size destek olacaktır.