İş yerinde oluşan kazalar, çalışan kişilerin güvenliğini ve fiziksel sağlığını tehlikeye atmaktadır. Bu noktada çalışanların ve iş verenlerin iş güvenliği ve sağlığı noktasında yeteri kadar önlem anlaması gerekmektedir. Fakat bazı durumlarda tedbir alınsa dahi iş kazalarının kaçınılmaz olduğunu ifade edebiliriz. Bu durumda da SGK hakları ve tazminat talepleri oluşmaktadır. Peki, bu hak ve talepler nelerdir? Şimdi gelin, tüm detayları hep birlikte inceleyelim. 

SGK İş Kazası Kapsamında Neler Sunar?


İş kazası, çalışanın iş yerinde veya işverenin gözetimi ve denetimi altında yaptığı iş nedeniyle meydana gelen ve işçinin ölümüne, yaralanmasına veya hastalanmasına yol açan olayları ifade eder. İş kazaları hem fiziksel hem de psikolojik etkileri nedeniyle ciddi sonuçlar doğurabilir.
İş kazalarında çalışanların SGK tarafından sunulan hakları vardır. Bunlar genellikle şunları içerir:
Tedavi masraflarının karşılanması: SGK, iş kazası sonucu yaralanan veya hastalanan çalışanın tedavi masraflarını karşılar.
İş göremezlik ödeneği: Tedavi sürecinde çalışanın iş yapamayacak durumda olması halinde, SGK iş göremezlik ödeneği sağlar.
Maluliyet ve vazife malullüğü ödeneği: İş kazası sonucu çalışma yeteneğini kaybeden veya azalan kişilere maluliyet ödeneği veya vazife malullüğü ödeneği ödenir.
Ölüm halinde aileye ödeme: Eğer iş kazası sonucu çalışan hayatını kaybederse, ailesine bir defaya mahsus ödeme yapılır.

İş Kazası Tazminat Talepleri Nasıl Yapılır?


Bir iş kazasının oluşması durumunda çalışanların SGK hakları gereği kadar tazminat talebi oluşabilmektedir. Bu durumda aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir. 
İş kazasının hemen işverene bildirilmesi gerekmektedir. 
İş kazasının tüm ayrıntıları, tarihi, saati, yeri ve tanıkları ile beraber tutanak tutulmalıdır. 
Sağlık kuruluşuna giderek tedavi sürecinin başlaması gerekmektedir. 
Tedavi belgeleri ile raporların saklanması gerekmektedir. 
SGK’ya başvuru yapılarak gereken tüm evrakların sunulması gerekmektedir. 
SGK başvurusunun ardından kurumda iş kazasının değerlendirilmesi gerçekleşir. Tedavi sürecinde iş görmezlik ödeneği alınır. Çalışanın işe dönüş süreci organize edilir. Eğer iş kazası durumunda ölüm gerçekleşmiş ise SGK’ya ailenin başvurması gerekmektedir. 
SGK davaları ile ilgili profesyonel bir destek almak için Avukat Melisa Ezgi Aslan ile mutlaka iletişime geçmelisiniz.