İstinaf Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemeleri ile alakalı kullanılan genel bir kavramdır. 2011 yılında Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile gündeme gelen İstinaf, ikinci derece yargı mahkemelerinin göreve başlamasına da olanak sağlamıştır. Hem hukuk hem de ceza yargılamalarına konu olan İstinaf Mahkemeleri idare hukuku açısından da büyük önem taşımaktadır.

Hukuk Muhakemeleri Kapsamında İstinaf Başvurusu Yapabileceğiniz Haller


Hukuk Muhakemeleri Kanunu bağlamında önemli bir araç olan İstinaf Yolu için aşağıdaki şartlarda başvuru yapmak olasıdır. Bu başvurular İstinaf Mahkemesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanmaktadır.
Reddedilen ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir talepleri,
Bir tarafın bulunmadığı ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbire karar verildikten sonra karara itiraz edilmişse ya da itiraz reddedilmişse,
İlk derece mahkemelerinin aldığı nihai kararlar,
Manevi tazminat davalarında talep edilen tazminatın miktarına bakılmaksızın verilen kararlara karşı,
İşçi hakları konusunda verilen ilk derece mahkeme kararları.
Yukarıda sayılan durumlara karşın İstinaf Mahkemesi nezdinde başvurular yaparak süreci yönetmek mümkündür. Bu kapsamda alınacak kararın daha adil ve doğru olması arzu edilmektedir.

İstinaf Süresi Ne Kadardır?


İstinaf süresi hem hukuk hem de ceza mahkemeleri açısından farklılığa sebep olmaktadır. Hukuk Mahkemeleri açısından istinaf süreleri ilk derece mahkeme kararlarının usulüne uygun olarak tebliğ ve tefhiminden sonra başlar. Bu noktadan itibaren 2 haftalık başvuru süresi bulunmaktadır. Ceza Mahkemeleri açısından İstinaf Süresi ise 7 gün olarak kabul edilmektedir. Hükmün açıklanması ile birlikte bu sürecin başlayacağı ifade edilmektedir.

İstinaf Dilekçeleri Nasıl Hazırlanır?


İstinafa konu olacak davalarla alakalı istinaf dilekçesi verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede dilekçenin eksiksiz hazırlanması ve zamanında sunulması çok çok önemlidir. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından İzmir İdare Avukatı ile iş birliği yaparak İstinaf Başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.
Avukatınız, dava ile alakalı dilekçenin hazırlanması da dahil olmak üzere bütün sürecin takipçisi olacaktır. Buna ek olarak mahkemenin alacağı karar ve bu kararın bir üst merci tarafından yeniden değerlendirilmesi de yine avukat nezaretinde gerçekleşecektir. O halde İzmir İdare Avukatı ile ihtiyaçlarınıza kısa sürede çözüm bulun!