Kamulaştırmasız el atma, kamu hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla başvurulan bir el koyma yöntemidir. Ancak bu el koyma sürecinde mülk sahibinin haklarının korunması ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmaması da hedeflenmektedir. Böylelikle idare, yükümlülüğünü yerine getirirken el koyma sürecinin hukuki çerçevede ve en hızlı şekilde tamamlanması arzu edilmektedir.
Kamulaştırma işlemleri Gayrimenkul Hukuku çerçevesinde düzenlenen ve bir dizi uygulamayı da içeren alternatiflerden bir tanesidir. Malikin kullanım hakkı ve hukuki uygulamalarını kısıtlayan bir yaklaşımla gayrimenkule el konması olarak bilinen kamulaştırmasız el atma hukuk sisteminde bulunan pek çok el koyma yönteminden farklılık göstermektedir.

Kamulaştırmasız El Atmada Fiili El Atma ve Hukuki El Atmanın Farkları Nelerdir?


Kamulaştırmasız el atmada fiili ve hukuki olmak üzere 2 farklı uygulamadan söz etmek mümkündür. Fiili el atma, mülkün kullanım hakkının doğrudan fiili uygulamayla kısıtlanması olarak kabul görür. Hukuki el atma süreçlerinde ise fiilen bir uygulama olmasa da hukuki manada el atma süreci başlatılmaktadır.


Kamulaştırmasız El Atmada Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?


Gayrimenkule el atma yöntemlerinden bir tanesi olan kamulaştırmasız el atmada görevli mahkeme son düzenlemeler çerçevesinden netleştirilmiştir. Bu bağlamda kamulaştırmasız el atma söz konusu olduğunda hukuki uygulamalar için idari yargıda dava açarak işlemin iptal edilmesi talep edilebilmektedir. Fiili el atmalarda ise gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılacaktır.

Kamulaştırmasız El Atma Davasında Zamanaşımı ve Süre


Kamulaştırmasız el atma süreçlerinde malikin gayrimenkul ile alakalı haklarına yönelik müdahalede bulunmaktadır. Mülkiyet hakkının zarar görmesine neden olan bu duruma karşılık el atmanın önlenmesi ve tazminat gibi taleplere de olanak sağlamaktadır. Temel hak ve özgürlüklerle alakalı bir durum olan kamulaştırmasız el atmaya karşı herhangi bir zamanaşımı söz konusu değildir.
Siz de kamulaştırmasız el atma ile alakalı durumlarla karşı karşıya kaldıysanız yapmanız gereken öncelikli şey Gayrimenkul Hukuku alanında uzman bir avukata başvurmaktır. Gayrimenkul Hukuku ile alakalı bütün süreçleri titiz bir şekilde yönetirken aynı zamanda hak kayıplarının da önüne geçilmesini sağlıyoruz.