Kasten öldürme Suçu Türk Ceza Kanunu’ nun 81. Maddesinde düzenlenmiştir. 
Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 
Nitelikli haller Türk Ceza Kanunu’ nun 82. Maddesinde düzenlenmiştir. 
Kasten öldürme suçunun; Tasarlayarak, Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle, Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı, Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, Kadına karşı, Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle, Kan gütme saikiyle, Töre saikiyle, İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 
Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi Türk Ceza Kanunu’ nun 83. Maddesinde düzenlenmiştir. 
Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin; Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması, Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, gerekir. Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir. 
Bu hususta yapmanız gereken yalnızca Avukat ile görüşerek ilgili suça dair bilgi edinmektir. Avukatınız nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda size en iyi danışmanlığı sunacaktır. Aynı zamanda ceza hukuku ile alakalı kafanıza takılan soru işaretlerini gidermeniz de mümkün olacaktır.