Nafaka, boşanma sürecindeki en önemli unsurlardan bir tanesidir. Kişinin kendisi ve çocukları için aldığı nafaka, maddi olarak daha rahat bir hayat sürdürmeleri için önemlidir. Boşanma davalarında en önemli durumlar arasında yer alan nafaka ödeme durumu hakim tarafından karar verilen bir yükümlülük olarak ifade edilmektedir.

Nafaka Türlerine Göre Nafaka Süresi


Günümüzde ödenen çeşitli nafaka türleri bulunmaktadır. Bu nafaka türlerine göre nafaka süresi şu şekildedir:
Geçici (Tedbir) Nafaka
Boşanma davası sürecinde, mahkemenin karar vermesi için geçici bir süre için ödenen nafakadır. Geçici nafaka, boşanma davası sonuçlanana kadar geçerli olabilir.

İştirak Nafakası


İştirak nafakası ya da çocuk nafakası mahkemenin kararı üzerine velayeti almayan ebeveynin ödediği nafakadır. Bu nafaka türünün miktarı çocukların ihtiyaçları, ebeveynin gelir durumuna göre belirlenmektedir. Bu nafaka genel olarak çocuklar 18 yaşına gelene kadar ödenmektedir. Bunun yanı sıra üniversiteye gidilmesi durumunda da nafakanın devam ettiğini ifade edebiliriz. İştirak nafakasında temel amaç çocuğun menfaatini göz önünde bulundurarak maddi bir destek sağlamaktır. Bu noktada tarafların kusurlu ya da kusursuz olması önemli değildir.
Yoksulluk Nafakası
Yoksulluk nafakası, boşanma davasının neticelenmesi durumunda verilen nafakadır. Hakim tarafların kusur durumlarını gözeterek kusurun fazlalığına göre yoksulluk nafakası ödenmesini öne sürmektedir. Bireyin belli şartları taşıdığı sürece bu nafakanın ödenmesine karar verilmektedir. Yoksul duruma düşen taraf dikkate alınarak bu nafaka ödenir. Kişinin evlenmesi, bir işe girmesi, yoksulluğu ortadan kaldıracak derecede mal sahibi olması, miras kalması, herhangi bir akrabadan maaş bağlanması gibi durumlarda bu nafaka kesilmektedir.

Hangi Durumlarda Nafaka Ödenmez?


Anlaşmalı Boşanma: Eşler, boşanma sürecinde anlaşmalı boşanma yolunu tercih ederlerse ve nafaka ödemeleriyle ilgili bir düzenleme yapmazlarsa, nafaka ödenmeyebilir.
Gelir Durumu: Nafaka ödemeleri, maddi destek ihtiyacına dayalı olarak yapılır. Nafaka talep eden eş, kendi maddi durumunu iyileştirecek bir gelire sahipse veya başka bir kaynakla destekleniyorsa, nafaka ödenmeyebilir.
Yeniden Evlenme veya Yeni İlişki: Nafaka, nafaka alan eşin yeniden evlenmesi veya ciddi bir ilişki kurması durumunda sona erdirilebilir. Türk Medeni Kanunu'na göre, nafaka alan eşin evlenmesi halinde nafaka ödemeleri sona erer.
İstisnai Durumlar: Türkiye'de, nafaka ödemeleri, nafaka talep eden eşin ciddi bir kusur veya kötü niyetli davranış sergilemesi durumunda sona erdirilebilir.