Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiracıların aklındaki temel soru işareti ev sahibinin kiracıyı çıkarıp çıkaramayacağıdır. Bu sorunun en net yanıtı kira sözleşmesi sona erdiğinde ev sahibinin kiracıyı doğrudan çıkaramayacak olmasıdır. Kira sözleşmesi sona ermiş olsa dahi ev sahipleri kanunda sayılan durumları dikkate alarak kiracıları evden çıkarabilmektedir. Kiracıların kira sözleşmesi sonunda endişe etmeleri ve kanunda sayılan durumlar yokken kiralananı boşaltmaları söz konusu olmayacaktır.
Kira sözleşmesi sona ermişse ve kiracının evden haklı sebep olmadan çıkması isteniyorsa İzmir avukat desteği alınması önemlidir. Bu çerçevede kira sözleşmelerine dair ihtilafların giderilmesi mümkün olacaktır. Özellikle kira sözleşmesinin bitmesi gerekçe gösterilerek kiracının evden çıkarılmaya çalışılmasına karşın hakların korunması çok çok değerlidir.

Kira Sözleşmesi Sona Erdiğinde Otomatik Yenilenir mi?


Kira sözleşmeleri genellikle 1 yıllık yapılan karşılıklı anlaşmalardır. Sözleşmenin 1 yıllık süresi sona erdiğinde aksi kararlaştırılmamışsa 1 yıllık süre devam eder. Bu durum her yıl aynı şekilde tekrarlar. Ancak sözleşmenin sona erdirilmesi söz konusu olacaksa sözleşme tarihinden 15 gün evvel tarafların bildirim yapması gerekir. Böylelikle sözleşmenin yenilenmeyeceği ilgili tarafça öğrenilmiş olacaktır.
1 yıllık süre sona ermeden 15 gün önce kiraya veren haklı bir gerekçe göstermeden kiralananın boşaltılmasını talep edememektedir. Bu bağlamda istisnai durumlar haricinde süre bitimi kaynaklı kiracı çıkarma mümkün değildir. Ancak ‘Tahliye Taahhütnamesi’ düzenlenmişse kiracının çıkarılması mümkün olacaktır.

Kiracı Hangi Sebeplerle Evden Çıkarılabilir?


Kiracının evden çıkarılmasında süre sona ermesi bir faktör olarak ele alınamamaktadır. Ancak aşağıdaki durumlar değerlendirilerek kiracının tahliyesinin talep edilmesi mümkündür. Bu kapsamda kiracının itirazı da mümkün olmayacaktır.
Tahliye Taahhütnamesi ile tahliye
İhtiyaç nedeniyle tahliye
Tadilat nedeniyle tahliye
Kira sözleşmesinin 10. kez yenilenmesi nedeniyle tahliye
Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye
Komşuları rahatsız etme nedeniyle tahliye
İflas nedeniyle tahliye
Tüm tahliye nedenleri dikkate alınarak kiracının evden çıkarılması mümkün olacaktır. Ancak bu şartların var olmadığı hallerde kiracının süre bitimi nedeniyle evden çıkarılması mümkün değildir. İzmir avukat desteği alarak kira sözleşmeleri ve diğer bütün konularla alakalı destek alabilirsiniz.