Kira, kira sözleşmesi kapsamında kiracı ve kiralayan arasındaki ilişkiden doğan bir borçtur. Genellikle gayrimenkul için yapılan kira sözleşmeleri iki tarafa da hak ve sorumluluklar yüklemektedir. Tarafların hak ve sorumluluklarını yerine getirmediği hallerde kanuni yollara başvurulması muhtemeldir. Gayrimenkulünü kiralayan biri olarak kiracınız hak ettiğiniz kira artışını yapmıyorsa kiranızı ödemiyor gibi tahliye talep edebilirsiniz.
Kira sözleşmeleri kapsamında kiracılar belirli aralıklarla kiranın güncellenmesini sağlamalıdır. Mevcut kanunlar çerçevesinde maksimum kira artışı %25 oranında olduğundan %25’e kadar olan taleplerin kiracı tarafından karşılanması şarttır. Peki, kiracı kira artışı yapmamakta ısrar ederse ne yapmalısınız?

Haklı İhtar Göndermek


Aynı kira yılı içerisinde 2 kez kira ödemeyen kiracıya haklı ihtar göndererek toplamda 2 ihtarla tahliye davası açabilirsiniz. Böylece kiracının yeni belirlenen kira bedelini ödememesinden kaynaklanan sorunu da ortadan kaldırma şansına sahip olabileceksiniz. Tahliye sürecini başlatabilmeniz için ihtarın mutlaka mahkeme kanalıyla gönderilmesi gerektiğini bilmelisiniz. Aksi durumda ihtar gönderdiğinizi kanıtlayamazsınız.

Kira Alacağı için İcra Takibi


Kiracı, yeni belirlenen kira bedelini ödemediğinde icra dairesi aracılığıyla borcun ifasını içeren ödeme emri iletilmelidir. İcra takibi başlatmak için gönderilen emre 7 gün içinde bir itiraz gelmezse ve zamanında ödeme yapılmazsa kiracının tahliyesi için süreci başlatabilirsiniz. Kiralananın konut ya da çatılı iş yeri olması durumunda en az 30 gün sürede ödeme gelmezse tahliye sürecinin başlatılması mümkün olacaktır. İcra mahkemesi nezdinde yapılan tahliye talebiyle kiracının sorumluluğunu yerine getirmemesi kaynaklı sorun da ortadan kalkacaktır.
İcra takibi ile alakalı 7 gün içinde itiraz gelirse 30 gün içinde ödeme gerekecektir. Bu takip sadece kira bedeli için değil aynı zamanda kiralanan gayrimenkulden kaynaklanan ve kiracı tarafından ödenmesi gereken ortak giderlere yönelik de olabilmektedir.

Kira Artışı ve Avukat Desteği


Kiracının kira artış talebini olumsuz karşılaması durumunda bir avukata başvurarak talebinizi iletebilirsiniz. Avukat hukuki haklarınızı daha doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar. Ayrıca sürecin daha kısa sürede tamamlanmasına olanak tanır. O halde siz de bu konuda makul bir yöntem olan avukat desteğinden faydalanın!