Kiracım kirayı ödemiyor ne yapabilirim sorusu ne yazık ki ev sahiplerinin sık sık sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 352/2. Maddesine göre ev sahibi aynı dönem içerisinde iki kere haklı sebep göstererek kiracıya ihtar gönderebilmektedir. Bu doğrultuda kira ödemeyen kiracıya tahliye davası açılabilmektedir. Kira döneminden kasıt aynı yıl içerisinde olmasıdır. Kira sözleşmesinin başlangıcından sonuna kadar olan dönemde ev sahibinin haklı sebep ile ki kez ihtar göndermesi gerekmektedir. Bu durumda kiracı evden çıkmak zorunda kalacaktır. Kira süresinin 1 yılı aşması durumunda bir yıllık dönem göz önünde bulundurulmaktadır. Tahliye davasının kira döneminin sonundaki 1 ay içerisinde açılabileceğini de ifade etmek gerekir.

Kira Ödemeyen Kiracı İçin Temerrüt Yolu ile Tahliye


Kira ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır sorusuna verilecek bir diğer cevap ise temerrüt yoluyla tahliye edilmesi şeklindedir. Bu noktada kiracıya iki kez haklı ihtarname gönderilmesi durumunda kiranın 30 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmemesi durumunda kira sözleşmesi feshedileceği ile ilgili bildirimde bulunulması gerekmektedir. 30 günlük sirenin sonunda 3. İhtara gerek kalmadan kirayı ödemeyen kiracıya tahliye davası açılabilmektedir. Temerrüt nedeni ile açılmakta olan bu davanın sonucunda mülk sahiplerinin lehine bir karar çıkarsa icra dairesi tahliye işlemlerini sürdürmektedir.

Kira Ödemeyen Kiracıyı İcra Yoluyla Tahliye


Kira ödemeyen kiracıyı evden çıkartmak için icra yoluna gidilmesi de mümkündür. Tahliye talebi ile icra takibi yapılması durumunda icra dairesi kira bedeli ile değil tahliye talebi ile de ilgilenmektedir. Bu kapsamda icra takibi kırasında sadece kira bedelinin talep edilmediğine dikkat edilmesi gerekmektedir.
Tahliye davası uzun bir sürece yayılabilir. Bu noktada tahliye talepli icra takibi ile kiracıyı çok daha hızlı bir şekilde evden çıkartmak mümkündür. Tahliye talepli icra takibinde kiracıyı 7 gün içerisinde itiraz etmesi ya da 30 gün içerisinde kira borcunu ödemesi için süre verilmektedir. İtiraz edilmesi halinde icra takibi durdurulmaktadır. Bu durumda itirazı kaldırmak için ev sahibinin kiracıya tahliye davası açması gerekmektedir. Bu nedenle icra yolu ile kira ödemeyen kiracıyı evden çıkartmak için 7 gün itiraz süresi kritiktir.