Kiracının tahliyesi, kiracı ve kiralayan arasında ihtilafa neden olan en yaygın konulardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda kiracıyı nasıl tahliye edebileceğiniz ile alakalı durumlara bir göz atmanızda yarar var. Aşağıda sıralanan durumlarda kiracı için tahliye sürecini başlatabilirsiniz. Ancak bu şartların gerçekten var olması elzemdir. Aksi durumlarda kiracı uğradığı zararlar nedeniyle size yönelik tazminat talebinde bulunabilecektir.
İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi
Kiracının Başka Bir Evi Olması Halinde Tahliye
Kiracının İflası Nedeniyle Tahliyesi
Kiranın Ödenmemesinden Kaynaklı Tahliye
Komşuları Rahatsız Eden Kiracının Tahliyesi
Tadilat Nedeniyle Kiracının Tahliyesi
Tahliye Taahhütnamesine Dayanarak Kiracının Tahliyesi
Tüm bu sebepler kiracının tahliyesi için başvurulabilecek tahliye sürecine işaret etmektedir. Ancak tahliyenin hukuki çerçevede yapılması ve iki tarafın da hakkını ihlal etmeden tamamlanması gerekmektedir.

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Tahliye Edilir mi?


Kiracının kira bedelini düzenli bir şekilde ödediği hallerde hiçbir gerekçe göstermeden tahliye talep edilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle yukarıda sıralanan şartlardan birinin varlığı gereklidir. Kiracının ödemeleri zamanında yaptığı, kiralananı amacı dışında kullanmadığı ve komşularla sorun yaşamadığı hallerde kiracının tahliyesini istemek bir nebze çetrefillidir. Zira kira sözleşmesi bitmiş olsa dahi kiracıyı tahliye etmek belli bir süreç gerektirmektedir.

Kiracının Tahliyesi için Tahliye Davası


Kiracının tahliyesi için mahkeme kanalıyla bir süreç başlatılmışsa somut olay çerçevesinde tahliye gerçekleşecektir. Tahliyenin ne kadar sürede tamamlanacağı net olmasa da genel olarak tahliye davaları 3 ay ile 1 yıl arasında sonuçlanmaktadır. Kiracının tahliyesinde neden birikmiş kiraların ödenmemesi ise mutlaka haciz yoluna başvurulmalıdır. Birikmiş kiraların ödenmesi için başlatılan genel haciz sayesinde tahsilatın yapılması söz konusu olacaktır. Tahliye ve icra takibinin bir arada yürütülmesi istendiğinde tahliye talepli icra takibi başlatılması daha isabetli olacaktır.
Kira sözleşmeleri ve icra süreçleri hem kiracılar hem de kiralayanlar açısından çok ciddi süreçlerdir. Kiralananın zamanında tahliyesi, kira ödemelerinin eksiksiz yapılması ve hukuki hakların öne sürülmesi kapsamında tarafların mutlaka avukat desteği almaları gerekir. Böylelikle süreç daha sağlıklı devam eder ve hak kayıpları önlenmektedir.