Mirasta mal paylaşımı, mirasçıların ve miras bırakanların en çok merak ettiği hususlardan bir tanesidir. Miras bırakan kişilerin altsoyları ve eşi ilk mirasçılardır. Bu doğrultuda miras sahibinin hayatta olması durumunda miras eş ve altsoylar tarafından paylaştırılmaktadır. Altsoy kapsamındaki kişiler genel olarak miras bırakan kişinin çocukları, torunları ve torunlarının çocukları şeklindedir. Altsoydaki bu mirasçılar, miras bırakan kişinin eşi ile eşit paya sahiptir. Miras bırakan kişinin eşinin sağ olmaması durumunda ise tüm miras altsoya bırakılır. 
Bir kişi öldükten sonra mal varlığı kişinin istediği bireye miras olarak bırakması mümkündür. Bu durumda kişinin istediği birine mirasını bırakabilmesi söz konusu olabilir. Bu noktada vasiyetname ile bu durumun resmileştirilmesi gerekmektedir. Ölen kişinin böyle bir talebi olmadıktan sonra yukarıda bahsedilen mirasçılara tüm miras paylaştırılacaktır. 

Mirasta Mal Paylaşımı Nasıl Olur?


Hukuki olarak söz konusu mal paylaşımının derece sistemi ile oluşturulması gerekmektedir.  Türk Hukuku'na göre mirasta mal paylaşımı, Türk Medeni Kanunu'nda (TMK) düzenlenen hükümlere göre gerçekleşir. TMK, miras hukukuna ilişkin temel kuralları ve mirasçıların haklarını belirler. İşte mirasta mal paylaşımının temel prensipleri:

Yasal Mirasçılar


Türk Hukuku'na göre, mirasta öncelikle yasal mirasçılar pay sahibi olur. Yasal mirasçılar, miras bırakanın çocukları, eşi ve ebeveynleridir. Yasal mirasçılar, miras payını kanunda belirtilen oranlara göre alır.

Miras Payı


 Yasal mirasçılar arasında miras payı eşit olarak paylaşılır. Miras payları, yasal mirasçı sayısına göre belirlenir. Örneğin, miras bırakanın sadece bir çocuğu varsa miras payı %50'dir. Eğer miras bırakanın birden fazla çocuğu varsa miras payları eşit olarak dağıtılır.

Tereke


Tereke, bir kişinin ölümü halinde geriye bıraktığı tüm malvarlığını ifade eder. Bir diğer deyişle, miras bırakanın malları, hakları ve borçları toplamı tereke olarak adlandırılır. Tereke, miras bırakanın mirasçılarına paylaştırılmak üzere bir bütün olarak ele alınır. Tereke paylaşımında, kanuni mirasçıların hakları ve diğer özel durumlar (vasiyetname, vakıf, borçlar gibi) dikkate alınır.
Bu konuda daha detaylı bilgi için  İzmir Avukat Melisa Ezgi Aslan ile iletişime geçmeniz yeterlidir.