İş yerinde çalışanların karşı karşıya kaldığı fiziki ve psikolojik baskılar çoğu zaman işten ayrılmaya yol açmaktadır. Mobbing, bu çerçevede başvurulan psikolojik şiddet ve kötü muamele olarak kabul edilen bir durumdur. İş Hukuku kapsamında hak ihlali olarak değerlendirilebilen mobbing hiyerarşik yapıda üstün astına uyguladığı psikolojik baskıyı ifade etmektedir. İş yaşamını derinden etkileyen bir durum olması nedeniyle mobinge uğrayan kimselerin mutlaka haklarını savunmaları gerekir. Ancak bunu yaparken mobingin varlığından şüphe duyulmamalı ve hukuki sürecin sonrasında başlatılması elzemdir.

Mobing Nasıl İspatlanır?


İş Hukuku çerçevesinde çalışanın mobinge uğradığı iddiasını ispatlaması ve karşılaştığı şiddeti hukuk önünde kanıtlaması gerekir. Böylelikle yaşanan durumdan kaynaklanan olumsuzlukların yol açtığı tazminat talebi öne sürülebilmektedir. İş Hukuku avukatı desteği alarak sorunsuz bir süreç yaşayabileceğinizi unutmadan aşağıdaki durumları dikkate almanız önemlidir.
Çalışan, mobinge uğradığı tarihten itibaren yaşadıklarını tarihiyle birlikte not almalıdır.
Psikolojik şiddeti içeren yazışma ve iletişimler kaydedilmelidir.
Çalışanın iş yerinin sık sık değiştirilmesi de mobing olarak değerlendirildiğinde bahse konu değişikliklerin de kaydedilmesi gerekmektedir.
Özgüven kaybından kaynaklanan sorunlar sonrasında başvurulan psikologdan mutlaka rapor talep edilmelidir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, CİMER ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu başta olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren kurumlara başvurulmalıdır.

Mobbingin İş Kanunundaki Yeri


Psikolojik taciz Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Buna ek olarak TMK kapsamında Kişilik Haklarına Saldırı da mobbing söz konusu olduğunda akla gelecek düzenlemelerden bir tanesidir. İş Kanunu Madde 22 içinde de mobbing ile alakalı çalışma koşullarında değişiklik ve sözleşmede fesih hükümleri öne çıkmıştır. Bu bağlamda çalışanın insan onuruna yaraşır bir şekilde çalışması ve herhangi bir baskıya maruz kalmaması gerekir. Aksi durumda İş Kanunu Madde 17 ve Madde 21 kapsamında çalışanın tazminat davası açması söz konusudur. İş Hukuku avukatı desteği alarak mobbing nedeniyle karşılaştığınız olumsuzluklara karşı maddi ve manevi tazminat yoluna başvurabilirsiniz. Bu süreçte alacağınız avukat desteği sizin açınızdan sürecin daha adil bir şekilde sürmesine de olanak sağlayacaktır.