Türk Medeni Kanunu Madde 605 ve devamında düzenlenen bir konu olarak Reddi Miras, mirasçının mirasçılık sıfatını kabul etmemesi olarak değerlendirilen bir durumdur. Bahse konu reddetme kişinin kendi arzusuyla başvurduğu bir durum olarak kabul edilmektedir. Reddi Miras sadece alacaklar hakkında değil borçlarla alakalı da bir reddetme olarak kabul edilmektedir. Genellikle borçların alacaklardan fazla olduğu hallerde mirasçılar mirası reddederek olası mağduriyetten kurtulmak ister. İzmir Miras Avukatı ile siz de bu konuda nelerle karşı karşıya kalabileceğinizi değerlendirmeye başlayabilirsiniz.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?


Reddi Miras, bozucu yenilik doğuran bir işlem olarak kabul edilmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek isteyen kimselerin miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde yazılı ya da sözlü bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirimin yazılı ya da sözlü olmasında herhangi bir fark olmadığından bildirimin açık olması yeterlidir. Mirasın kayıtsız ve şartsız bir şekilde reddedilmesini konu edinen Reddi Miras kapsamında mirasçı mirasın tamamından feragat etmektedir.

Mirasın Reddi Ne Kadar Sürede Yapılmalıdır?


TMK Madde 606 kapsamında düzenlenen Reddi Mirasın süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde reddi bildirmeyen mirasçıların mirası kabul ettikleri ifade edilmektedir. Mirasçılık açısından 3 aylık sürenin başlangıcı farklılık göstermektedir. Yasal mirasçılar açısından 3 aylık sürenin başlangıcı miras bırakanın ölümünün öğrenilmesiyle başlar. Atanmış mirasçılar için süre ise Sulh Mahkemesi tarafından vasiyetnamenin açılması ve bildirimin yapılmasıyla başlar.

Reddi Mirası Kimler Yapabilir?


Mirası reddedebilecek olan kimseler yasal ya da atanmış mirasçılardır. Buna ek olarak reddi isteyen mirasçının fiil ehliyetinin de bulunması gerekmektedir. Mirasçı şahsen reddi öne sürebileceği gibi bir vekil aracılığıyla da reddi miras ile alakalı işlem yapabilmektedir. Fiil ehliyetinin olmaması durumunda reddin yasal temsilciler vasıtasıyla yapılması gerekecektir.
Siz de Reddi Miras ile alakalı süreçleri değerlendirmek mi istiyorsunuz? Bu durumda Miras Avukatı ile görüşerek gerekli değerlendirmeleri yapmalısınız. İzmir avukat desteği sayesinde sürecin daha makul ve profesyonel bir şekilde devam etmesi elzemdir. Çünkü avukatınız size hem süreler hem de reddin nasıl yapılacağına dair bütün detayları sunacaktır.