Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı dava genellikle idari yargı mercilerinde açılır. Türkiye'de idari yargı idari mahkemeler tarafından yürütülmektedir. Bu mahkemeler idarenin eylem ve işlemlerini denetler. SGK'ya karşı açılacak davalarda davacı genellikle idari mahkemeye başvurur. İdari mahkemeler idari davaların çözümüne odaklanan özel bir yargı dalını temsil eder. Sosyal güvenlik hukuku alanında uzmanlaşmış hâkimler tarafından yönetilen bu mahkemeler SGK'nın uygulamalarını inceleyerek adil bir karar vermeye çalışırlar. Bu nedenle SGK'ya karşı dava açmak isteyen bireyler genellikle idari mahkemeye başvurmalıdır.

SGK’ya Hangi Durumlarda Dava Açılabilir?


Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı dava açma durumları genellikle hak ihlalleri haksız işlemler veya yanlış değerlendirmelerle ilgili olabilir. Yanlış prim tahakkukları sağlık hizmetlerinin reddi veya eksik ödenen aylık maaş gibi konularda bireylerin SGK'ya karşı dava açma hakları bulunabilir. Maluliyet iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle reddedilen sigorta talepleri de dava konusu olabilir. Davalar genellikle idari mahkemelerde görülür ve hukuki temsil gerektirebilir. Bu durumlar bireylerin haklarını savunma ve adil bir çözüm elde etme amacını taşır. Avukat Melisa Ezgi Aslan bu konuda sunduğu hizmetlerle sizlere yardımcı olacaktır.

SGK’ya Dava Açında Ne Olur?


Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açmak bireylere haklarını savunma imkanı tanır. Davalar genellikle idari mahkemelerde görülür ve bu süreçte hukuki temsil önemli olabilir. Davacı haksız prim tahakkukları sağlık hizmetlerinin reddi veya eksik ödemeler gibi konularda SGK'nın kararına karşı çıkabilir. Mahkeme sürecinde deliller sunabilir tanıklar çağırabilir ve argümanlarını sunabilir. Davanın sonucunda mahkeme SGK'nın eylemlerini değerlendirir ve adil bir çözüm sağlamaya çalışır bu da davacının haklarını korumasına olanak tanır.

SGK’ya Dava Açmak İçin Ne Yapmak Gerekir?


Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açma süreci karmaşık olabilir haklarını savunmak isteyen bireylerin belirli adımları izlemeleri önemlidir. İlk olarak bireyin kararın üzerinden geçmesi ve gerekirse SGK ile yazılı bir iletişim kurması gerekebilir. Sorun çözülemezse idari mahkemeye başvurmak için gerekli belgeleri hazırlamak önemlidir. Bu belgeler SGK ile yazışmalar sağlık raporları ödeme belgeleri ve diğer ilgili dokümanları içerebilir. Avukat Melisa Ezgi Aslan bu konuda sunduğu hizmetlerle sizlere yardımcı olacaktır.