Evlilik birliğinin temelden sarsılması durumunda tarafların boşanma davası açarak evlilik birliğinin sonlandırılması sağlanmaktadır. Bu noktada boşanma süreçlerinin bazen çok uzun sürdüğünü bazen ise boşanmanın tek celsede gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Tek celsede boşanma, Türk hukuk sisteminde, boşanma davasının tek bir duruşmada sonuçlandırılması anlamına gelir. Bu durumda, tarafların boşanma konusunda anlaşmaya varması ve boşanma şartlarının mahkemece onaylanması gerekmektedir.
Tek celsede boşanma süreci, genellikle anlaşmalı boşanma davalarında uygulanır. Anlaşmalı boşanma, tarafların evlilik birliğinin sona ermesi, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda anlaşmaya varmış olması demektir. Taraflar, anlaşma konusunda ortak bir dilekçe hazırlar ve bu dilekçe ile birlikte gerekli belgelerle birlikte mahkemeye başvurur.
Mahkeme, tarafları tek bir duruşmada dinler, anlaşmalarını ve boşanma şartlarını teyit eder. Eğer mahkeme, anlaşmanın geçerli olduğunu ve tarafların iradesinin serbest olduğunu tespit ederse, boşanma kararını verir. Bu karar, duruşma sonunda hemen açıklanabilir veya daha sonra yazılı olarak tebliğ edilebilir.

Tek Celsede Boşanma Süreci


Tek celsede boşanma süreci genel olarak aşağıdaki adımları ve süreçleri içermektedir. 

Tarafların Anlaşması


Boşanma süreçlerinde davanın tek celsede sonuçlanabilmesi için tarafların boşanma noktasında bir anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Bu noktada anlaşmalı boşanma olarak bilinen dava ile tarafların boşanma konusunda mutabık olmaları gerekmektedir. Evlilik sona erdirilmesi, velayet, mal paylaşımı gibi konuların tümünde anlaşmaya varılmalıdır. 

Dilekçe Hazırlığı


Taraflardan biri veya avukatları, anlaşmalı boşanma talebini içeren bir boşanma dilekçesi hazırlar. Dilekçe, evlilik birliğinin sona erdirilmesi için talepleri ve anlaşmaya varılan hususları içermelidir.

Mahkeme Başvurusu


Dilekçe, ilgili Aile Mahkemesi'ne başvurularak dava açılır. Mahkemeye, tarafların nüfus kaydı, evlilik cüzdanı, anlaşma protokolü ve diğer gerekli belgeler sunulur.

Duruşma


Mahkeme, başvuruyu değerlendirmektedir. Tarafları duruşmaya çağırmaktadır. Duruşmada taraflar ve avukatları boşanma talebini teyit ederek anlaşılan konu ile ilgili mahkemeye tekrar sunum gerçekleştirir. Gerekli incelemeler yapılarak boşanma kararı verilir. 

Boşanma Kararının Kesinleşmesi


Mahkemenin verdiği boşanma kararı, taraflara tebliğ edilmektedir. Taraflar, boşanma kararına itiraz etmez ya da temyiz yoluna gitmezlerse boşanma kararı kesinleşerek evlilik birliği sona erer.