Kelime anlamı olarak ele alındığında temyiz kelimesi, ayırt edebilmek ve seçmek anlamında kullanılır. Hukuki açıdan ise bu kavramın daha farklı ve öznel bir anlama sahip olduğu gözlenmektedir. Mahkeme tarafından verilen herhangi bir kararın akabinde verilen bu kararın yasa ve de usul bakımından uygun olup olmadığı incelenmektedir. Kurulan temyiz mahkemelerinde de verilen bu kararların uygunluğunu kontrol eden ve uygun olmayan noktalara ise ayrı bir parantez açarak tekrar gözden geçirilmesi gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.

Temyiz Mahkemesi Nedir?


Temyiz kavramından sonra ise temyiz mahkemesi kavramının ne anlama geldiği hususunda bir parantez açmak gerekiyor. Yerel olarak kurulan bir mahkemede alınan karar sonrasında veya davanın sonucu olarak ortaya çıkan durum sonrası çıkan sonucun bir üst mahkeme kurulu olan temyiz mahkemelerine taşınması durumuna denilmektedir. Bir diğer adı ile kabaca bir tabir olsa da ‘’temyize gitmek’’ olarak da söylenebilir. Bu mahkemede alınan kararın yanlış olduğunu ve bir üst kurulacak olan mahkemede alınacak olan yeni bir karar ile birlikte tekrardan gözden geçirilmesi anlamına gelir. Bireyler temyiz başvurusu yapmakta ve alınan dava kararı sonrasında hem davacı hem de davalının opsiyonuna kalan bir durumdur. Temyiz dilekçesi verildikten sonra mahkemece onaylanırsa temyiz mahkemesi sürecine girilmektedir. Bulunduğunuz il veya ilçeye bağlı olarak devlet veya özel avukata danışarak temyiz mahkemesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Temyiz Süresi Ne Kadardır?


Temyiz süresi de temyiz mahkemelerinin en önemli ve dikkat edilmesi gereken unsurları arasında yer alır. Bu noktada temyiz mahkemesi için oluşturulan süre zaman aşımına uğraması durumunda ise dava direkt olarak düşmektedir. Temyiz süresi bu noktada anayasamızda yer alan belirli kurallar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Yerel bir dava sonucunda hakimin vermiş olduğu sonuca itiraz ederek temyiz süresini ve zamanaşımı süresini dikkate almak gerekmektedir.

Verilen kararım tefhim veya tebliğ süresinin ardından temyiz süresi olarak 7 günlük bir süreç dilimi belirlenmektedir. Bu süreye mahkemen sonucunun ortaya çıktığı gün dahil edilmez. Eğer temyiz süresinin son günü ise resmi bir tatilin olduğu güne denk geliyor ise de bir sonraki güne ertelenmesi mümkündür.

Temyiz Hakkına Kimler Sahiptir?


Temyiz mahkemesinde ilk olarak başvuruda bulunabilmek için davanın bir tarafı olunması gerekmektedir. Davada sanık olarak dile getirilen birey, yargılandığı noktada davanın bir noktada tarafı olması neticesi ile de temyiz hakkına sahiptir. Aynı zamanda temyiz süresi hakkına sahip olan sanık için de yine annesi, babası veya avukatı gibi bireylere vekalet vererek onların temyize gitme hakkına sahip olmalarını sağlamış olur.
Davadan herhangi bir şekilde zarar gören veya üçüncü tekil şahıs olarak da davaya dahil olan bireylerin de temyiz sürecine dahil olabilecek olan kişiler arasında yer alır.
Son olarak da Cumhuriyet başsavcısının da sanık adına temyiz mahkemesine gidebildiği bilinmektedir. ‘’hukuk kurallarına aykırılık’’ durumlarının ortaya çıkması sonucunda ise hükmün bozulması hedef edildiği için temyize gitme hakkı elinden alınmaktadır.

Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır?


Temyiz başvurusu yapabilmek için ilk olarak hükmün verilmiş olduğu istinaf mahkemesine bir temyiz dilekçesi yazmak gerekmektedir. Ceza dairesine verilen bu dilekçenin içeriğinde temyiz gerekçelerine ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi gerekir. Eğer temyiz dilekçesi vermek isteyen sanık bir cezaevi veya gözaltı gibi durumda bulunmakta ise, direkt olarak cezaevi müdürü veya karakol polisinden temyiz dilekçesi yazmak için izin alabilmektedir. Mevcut olan kanun düzenine göre ise 15 yılı aşkın olan mahkemelerde verilen hapis cezaları için ise resen istinaf düzenlenmektedir.

Temyiz Dilekçesi Nasıl Verilir?


Daha önceki kanunlarda da yer verildiği üzere temyiz dilekçesi, belirlenen şartlar ve gerekçelere yer verilerek usul erkâna uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Yargıtaya gönderilmek üzere hazırlanan dilekçe daha sonraki aşamada ise bölge adliye mahkemesine ulaştırılır. İzmir hukuk bürosu bu noktada temyiz süreci için daha geniş çaplı bilgiler sağlamaktadır. Temyiz dilekçesi için içeriği nasıl olmalıdır konusuna gelecek olursak;

Temyiz başvurusunda bulunan bireyin isim, soy isim, T.C. kimlik numarası ve adresi gibi bilgilerin tamamının yer alması gerekir.
Temyiz kararına dair numara ve tarihi yer almalıdır.
Gelen ihbarın davacıya ulaştığı tarihe yer verilmelidir.
Temyiz gerekçeleri tüm detayları ile yer almalıdır.
Temyiz edenin imza atması gerekir.
Kararın özetine de yer verilmelidir.