Davanın açılması ve mahkeme tarafından gerçekleştirilecek olan ilk duruşmaya kadar yapılması gereken bütün işlemlerle alakalı tutanak tensip zaptı olarak tanımlanmaktadır. İlk duruşma öncesinde mahkeme tarafından gerçekleştirilen bütün işlemleri ifade eden tensip zaptının düzenlenmesi genel bir işleyiş olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda herhangi bir dava süresince tensip zaptı hazırlanması olağan kabul edilmektedir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Anlama Gelir?


UYAP ya da E-Devlet sisteminde ‘Tensip zaptı hazırlandı.’ ibaresi ile karşılaşan vatandaşlar bunun ne anlama geldiğini bilmemektedir. Bu ibare aslında mahkemenin ön hazırlık işlemlerine başladığı ve duruşma gününü belirlediğini ifade etmektedir. Tensip zaptı kapsamında duruşma gününün belirlenmesi mümkün olurken bazı hallerde duruşma gününün kararlaştırılmaması da olasıdır. Zaptın hazırlanması ceza davalarında genel olarak 15 günü bulabilmektedir. Ancak bu süre kesin olmayıp daha uzun ya da daha kısada olabilmektedir.

Ceza Davaları Bakımından Tensip Zaptının Hazırlanması


Ağı Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi ve Çocuk Mahkemesi’nde görülen davalarda Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında mahkeme iddianameyi kabul etmişse tensip zaptının hazırlığı gerçekleşir. Duruşma gününün belirlenmesi, araştırma ve incelemelerin yapılması konusunda önemli olan bu zapt ilgili işlemlerin yapılması açısından kararın verilmesini kapsar.

Tensip Zaptında Duruşma Günü Yoksa Ne Yapılmalı?


Tensip zaptının hazırlanması genel itibarıyla duruşma günü ve diğer süreçlere dair bilgi verse de bazı hallerde tensip zaptında duruşma gününe yer verilmemektedir. Hâkimin ön hazırlıkları tamamlaması sonrasında duruşma gününe yer vermek istemesi bu tür durumların ortaya çıkmasını sağlar. Eğer bir dava ile alakalı tensip zaptı hazırlanmışsa ama gün verilmemişse ilerleyen süreçte günün de belli olacağı unutulmamalıdır. Dava takibi İzmir avukat tarafından yapılarak size gerekli bilgilendirme yapılır.

Tensip Zaptı Hazırlama Sonrasında Dava Ne Zaman Görülür?


Zaptın hazırlanmasını takiben mahkeme belirlenen günde görülmektedir. Duruşmanın ne zaman olacağı ve zaptın hazırlanmasından ne kadar sonra davanın görüleceği farklılık gösterebilmektedir. Esas olan tensip zaptında yazan gündür. Bu nedenle sürelerin zapta bağlı olarak ele alınması her şeyden önemlidir.