Ücretsiz avukat danışmalık hizmeti, Türk hukuk sisteminde adli yardım olarak da ifade edilmektedir. Maddi imkanı olmayan bireylere hukuki bir şekilde destek verilmesi için bu hizmet sunulmaktadır. Adli yardım, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenmektedir. 
Adli yardım hizmetleri ile ekonomik gücü yeterli olmayan kişilerin dava açma haklarından yoksun kalmaması sağlanmaktadır. Ekonomik açıdan yetersiz olan bireylerin dava harç ve masraflardan muaf tutulmaları adına kendilerine barodan ücretsiz avukat atanmaktadır. Adli yardım talebi ile ilgili merciye müracaat edilmesi durumunda hangi davanın takibi için destek istendiğinin net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. 

Ücretsiz Avukat Danışmanlığı Hangi Davalar ile İlgilenir?


Ceza davaları: Hakkınızda bir ceza davası açıldığında veya ifade vermeniz gerektiğinde Adli Yardım hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu durumda, adli yardım talebinde bulunarak size ücretsiz bir avukat atanması sağlanabilir.
Boşanma ve aile hukuku davaları: Boşanma, velayet, nafaka gibi aile hukukuyla ilgili davalarınızda Adli Yardım hizmetinden yararlanabilirsiniz. Maddi durumunuzun iyi olmadığını kanıtladığınız takdirde ücretsiz avukat desteği sağlanabilir.
İş davaları: İşçi veya işveren olarak iş davalarında Adli Yardım hizmetinden faydalanabilirsiniz. Örneğin, işten çıkarılma, ücret alacakları veya iş kazası nedeniyle tazminat talepleri gibi konularda ücretsiz avukat atanması talep edebilirsiniz.
İdari davalar: Devlet kurumları veya yerel yönetimlerle ilgili uyuşmazlıklarda Adli Yardım hizmetinden yararlanabilirsiniz. Örneğin, bir idari işlem veya kararın iptali için dava açmak istediğinizde ücretsiz avukatlık hizmeti talep edebilirsiniz.
Mal varlığı davaları: Özellikle maddi imkânları sınırlı olan kişiler, mülkiyet hakları veya miras gibi mal varlığıyla ilgili davalarında Adli Yardım hizmetinden yararlanabilirler. 
Yukarıda bahsedilen durumlar, adli yardım hizmetinden yararlanabilecek alanların tümünü kapsamaktadır. Fakat her durum için değerlendirme ve başvuru süreçleri gerekmektedir. Bu doğrultuda spesifik dava ya da hukuki sorununuz için adli yardım hizmetinden faydalanabilirsiniz. 

Ücretsiz Avukat Danışmanlık Hizmeti Başvuru Süreci


Adli Yardım hizmetinden yararlanabilmek için bireyin belirli bir gelir sınırlamasını aşmaması gerekmektedir. Gelir sınırlamasını aşmayan kişiler, başvurularını ilgili baro veya adliyelerde bulunan Adli Yardım Bürolarına yapabilirler.
Adli Yardım hizmeti, başvurunun değerlendirilmesi sonucunda ihtiyaç sahibi kişilere atanacak avukatlar aracılığıyla sağlanır. Bu avukatlar, ilgili davadaki veya hukuki sorundaki müvekkillerine ücretsiz hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarlar.