Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku, ölüm ya da gaiplik durumu sonucunda ölen kişiye ait mal varlığıyla ilgili bir hukuk dalıdır. Ölen kişiye ait mal varlığının kimlere ve ne şekilde paylaştırılacağıyla ilgili işlemleri içermektedir. Miras sahibinin ölmesi sonucu mal paylaşımı miras hukukuyla gerçekleşir. Ortada ölüm durumu yoksa hukuk şartlarına göre miras sahibinin yakınlarına miras hakkı ile ilgili işlem yapılmamaktadır. Yapılabilmesinin tek şartı vardır. Şayet mirası olan kişi ölmeden önce avukatıyla birlikte notere bağlı şekilde vasiyetini hazırlayabilmektedir. Bu gibi durumlarda avukat miras sahibinin yakınlarına vasiyetnameyi açıklamaktadır. Miras hukuku vasıtasıyla mirasçıların sıfatı şu şekildedir;

Anne
Baba
Kardeş
Çocuk
Büyükbaba
Büyükanne
Torun
Dayı
Teyze
Amca
Hala
Yeğen
Kan bağı olan diğer yakın akrabalar
Yasal mirasçıların haricinde ve kan bağı bulunmayan mirasçılara da miras payı bırakılabilmektedir. Bunun için ise miras sahibinin vasiyetnamesinde kişilerle ilgili bilgilendirmenin geçmesi gerekmektedir.

Miras Hukukunda Mirasçılıktan Çıkarma


Miras hukuku alanında mirasçılıktan çıkarma durumu mevcuttur. Miras sahibi, medeni kanunda kabul görmüş uygunsuz davranışları gerçekleştirmesi halinde, saklı paylı mirasçıları mirasından men edebilmektedir. Saklı payı olan mirasçılar anne, baba, eş, çocuk ve torunlardan oluşmaktadır. Mirastan çıkartılabilmesi için sebeplerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu durumun olmaması ihtimalinde mirastan çıkarılma işlemi gerçekleştirilmez.

Bu mirasçıların mirastan men edilmesi durumunda bazı hakları da elinden alınmış olur. Mirastan pay alamaması ile birlikte tenkis davası da açamazlar. Bu tür saklı payı olan mirasçıların hakları ise çocuk ve torunlarına geçmektedir. Çocuk ve torunu yoksa diğer mirasçılara eşit şekilde dağıtılmaktadır. Miras hukuku şartlarına harfiyen uyum sağlayan mirasçılarda herhangi bir şart veya zorunluluk bulunmamaktadır.

Miras Hukuku Davaları Nelerdir?


Aile içerisindeki çatışmaların en büyük sebeplerinden biri de miras olayıdır. Miras hukuku içerisinde en sık rastlanan davalardan söz etmek mümkündür.  Hak koruma ve mal kaçırma gibi olaylarda miras hukuku davaları devreye girmektedir. En sık rastlanılan ve miras hukuku içerisinde bulunan bu davalar şu şekildedir;

Mirasçılık Belgesi Verilmesine İlişkin Davalar
Atanmış Kişiye Mirasçılık Belge Verilmesi Davaları
Mirastan Yoksun Kişiye Mirasçılık Belge Verilmesi Davaları
Mirasçılık Belge İptali ve Yeni Mirasçılık Belge Verme Davası
Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davaları
Mirasın Reddi Davaları
Tereke Davaları
Terekenin Korunması Davaları
Miras Sözleşmesi Davaları
Miras İstihkak Davaları
Vasiyetname Davaları
Gaiplik ve Malvarlığının İntikali ile İlgili Davalar
Taksim Sözleşmesi İptali Davaları
Miras hukuku içerisinde bulunan dava çeşitlerinden bazıları yukarıda verilenleri kapsamaktadır. Dava çeşitliliğinin çok olduğu miras hukukunda daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz miras hukuku avukatı tutarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Dava sürecinde avantaj kazanabileceğiniz avukatlardan danışmanlık hizmeti de alabilir, sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Miras Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?


Miras hukuku davalarına hangi mahkemelerin baktığı hususu sıkça araştırılan konular arasındadır. Bu davalara bakan mahkemeler, kanunun 576. Maddesinde de geçmektedir. Bu davalara, miras sahibi olup mirasını bırakan kişinin ölmeden önce son yerleşim yerinde olan mahkemeler bakmaktadır. Miras bırakan kişinin yerleşim yerinde açılan davalarda mahkeme süreleri değişkenlik gösterebilmektedir.

Miras hukuku davalarında görevli mahkemeler, sulh hukuk mahkemeleri olarak bilinmektedir. Bu mahkemeler dava konusuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin;

Miras davası tapu tescili ile ilgiliyse görevli mahkemeler Asliye hukuk mahkemeleridir.
Terekenin tespiti ile ilgili miras davalarında ise görevli mahkemeler Sulh hukuk mahkemeleridir.
Miras davalarında görevli olan mahkemeler ile birlikte yetkili mahkeme bilgilerinin iyi bilinmesi oldukça önemlidir. Miras hukuku avukatı hak kaybının yaşanmaması için önemli görevleri üstlenmektedir. Müvekkilleri ile birlikte sürekli iletişim halinde olarak davaların yürütülmesine yardımcı olurlar.

Miras Davası İlk Duruşmada Ne Olur?


Miras hukuku davalarında davanın bitiş tarihleri değişkenlik gösterebilmektedir. Birden fazla duruşmalara girerek davanız hakkında verilen hüküm ve kararlar hakkında bilgi sahibi olursunuz. Miras davalarının açılması ve sonrasında dava dilekçelerinin incelenmesi süresi yaklaşık 7 günü içermektedir. Miras davalarında ilk olarak dava dilekçeleri karşı tarafa debliğ edilmektedir. Sonrasında ise dilekçeye cevap verilme süreleri, yani dilekçe verme ve cevap verme süresi toplamda 132 günü bulmaktadır. Bu işlem ve süreler tamamlandıktan sonra ise ilk duruşma yapılmaktadır.

Miras davalarında ilk duruşma bir nevi ön inceleme duruşması olarak bilinir. Mahkemeler tarafından ilk duruşma günü verilip duruşma günü taraflara tebliğ edilmektedir. Miras davasında ilk duruşmada;

Mahkeme tarafından dava şartı ve itirazlar incelenir,
Uyuşmazlık konuları belirlenir,
Hazırlık işlemleriyle birlikte tarafların delil sunmaları beklenir,
Tarafları sulh ve arabuluculuğa teşvik edebilir,
En son olarak tutanağa geçirilir.
Miras hukuku avukatı, müvekkillerine ilk duruşma ile ilgili detaylı olarak bilgi vermektedir. Sürecin işleyişi ile ilgili bilgilendirmeler yaparak gerekli evrakların hazırlanması için harekete geçmektedir. İlk duruşmadan sonrasında ise hakim tarafından diğer bir duruşmanın tarihi belirlenir.

Miras Hukuku Avukatı


Miras hukuku avukatı, miras hukuku ile ilgili en ince ayrıntılara kadar bilgi sahibi olan kişilerdir. Miras davalarına girerek müvekkillerinin savunmalarını yaparlar. Davaların yanı sıra ölen kişinin vasiyetinin yerine getirilmesi için çalışmalar yaparlar. Aynı zamanda mal paylaşımı aşamasında yaşanılan hukuki problem ve anlaşmazlıklarda çözüm sunmaktadır. Miras hukuku avukatı şu işlemleri de yerine getirmekle yükümlüdür;

Veraset ilamının alınmasına ilişkin belgeleri hazırlayıp düzenler,
Vasiyetnameleri hazırlar,
Mirasçı atamasına ilişkin sözleşmeleri hazırlayıp düzenler,
Miras sahibi kişinin malvarlığını tespiti için tereke davası işlemlerini gerçekleştirir,
Veraset ilamı ile ilgili davaların iptalinde çalışır,
Mirastan feragat ile ilgili işlemleri gerçekleştirir,
Reddi miras ile ilgili hususlar üzerinde çalışır,
Saklı paya ilişkin hususlar üzerinde çalışır,
Ortaklığın giderilmesi ile ilgili davalar üzerinde çalışır,
Taksim sözleşmeleri ile ilgili hususlar üzerinde işlemler gerçekleştirir,
Tenkis davaları ile ilgili gerekli kısımlarda görev alır,
Tenfiz ve iptal işlemleri ve takiplerini gerçekleştirir.

İzmir Miras Hukuku


İzmir miras hukuku, hukuki açıdan miras ile ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirmenin yanı sıra davaları da yakından takip etmektedir. Özellikle aileler arasında olan miras çatışmalarında en çözümcül yolları sunarak müvekkillerine yol göstermektedir. Dava süreçlerinde titizlikle çalışmalarını yürüterek profesyonellikle hareket etmektedir. Temyiz aşamalarında olumlu sonuçlar için çaba sarf eden Miras hukuku avukatı aracılığıyla, hak kayıplarının önüne geçilmesi sağlanmaktadır.