Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı


Aile Hukuku ve Boşanma davalarında üstün bilgi ve tecrübelerimizle hukuki danışmanlık hizmeti, dava takibi ve temsil hizmeti verilmektedir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun’da boşanma sebepleri sayılmıştır. Bunlar;

Zina
Hayata kast
Pek kötü veya onur kırıcı davranış
Suç işleme ve hayasız hayat sürme
Terk
Akıl hastalığı
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması
şeklindedir.

Boşanma davaları, Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davası sırasında yoksulluğa düşecek eş için tedbir nafakası mahkeme tarafından bağlanmaktadır. Daha sonra tedbir nafakası boşanma davası sonuçlandığı takdirde yoksulluk nafakasına dönüşebilmektedir. Ayrıca müşterek çocuklar için de boşanma sırasında tedbir nafakası, dava sonuçlandığı takdirde ise yine iştirak nafakasına hükmedilebilmektedir. Boşanma davaları ile alakalı olarak Çekişmeli Boşanma, Anlaşmalı Boşanma, Velayet, Kişisel İlişki Kurulması, Nafaka Davaları, İddet Müddetinin Kaldırılması davalarında hukuki destek ve açılmış/açılacak davalarda avukatla temsil hizmeti tarafımızca verilmektedir.

Aile Hukuku


Kan bağı, hısımlık, nişanlılık veya evlilik kurmak suretiyle oluşturulan yapıyı ve kişi/kişilerin aralarındaki hukuki ilişkiyi düzenler. Bizler de temelinde T.C. Anayasasının koruduğu hak ve özgürlükler çerçevesinde 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve bağlantılı sair kanunlar ile bu yapıya tabi kişi ve kişilerin hak, özgürlük ve yükümlülüklerini korumayı amaçlamaktayız. Aile hukuku da temelini yukarıda bahsedilen kanunlardan almaktadır. Aile hukukunda görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakmaktadır.  Bizler de bu alanda müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. Aynı zamanda yabancı kişilerle evlilik alanında da müvekkillerimize en iyi avukatlık hizmetini vermeyi amaçlamaktayız. Gerek anlaşmalı boşanma gerekse de çekişmeli boşanma davaları alanlarında Türk ve Yabancı müvekkillerimize izmir avukatlık hizmetinde izmir aile hukuku avukatı ve boşanma avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

AİLE HUKUKU DAVALARI NELERDİR?


İzmir boşanma avukatı olarak; anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, mal paylaşım davaları, katkı ve katılma alacağı davaları, tanıma ve tenfiz davaları, nesebin ve soybağının reddi davaları alanlarında izmir boşanma avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

AİLE HUKUKU ALANINDA MERAK EDİLENLER…


Boşanma aşamasındaki kişi ve kişiler tarafından sıklıkla sorulan soru boşanma davasının ne kadar süreceğidir. Boşanma davaları; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında çiftler arasında boşanma protokolü düzenlendikten sonra anlaşmalı boşanma için mahkemeye müraacat edilerek duruşma günü alınır. Anlaşmalı boşanma, aile mahkemesinin duruşma gününü erken tarihe vermesine göre birkaç hafta içerisinde sonuçlanabilmektedir. Çekişmeli boşanma davası mahkemelerin iş yükü, toplanan delillerin değerlendirilmesi ve dilekçeler teatisinin durumuna göre anlaşmalı boşanmaya göre uzun süreçte sonuçlanmaktadır.

İzmir aile hukuku avukatı olarak gerek anlaşmalı boşanmada gerekse de çekişmeli boşanma davalarında üstün bilgi ve tecrübemiz ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

AİLE KONUTU NEDİR?


Aile konutu; aile bireylerinin birlikte yaşadıkları konut anlamına gelmektedir. Boşanma davalarında özellikle mal varlığı açısından eşlerin mal kaçırma durumu olmasın ve hak kaybı yaşanmasın diye aile konutu şerhi önem teşkil etmektedir. İzmir boşanma avukatı olarak öncelikle eşlerin mal kaçırmasını önlemek için boşanma davası açılmadan önce ve boşanma davası aşamasında tapuda aile konutu olan taşınmaza aile konutu şerhi koydurarak taşınmazın satışının veya devrinin engellenmesi hususunda hizmet vermekteyiz.

 BOŞANMA DAVALARINDA ZİNA VE ALDATMA DURUMU


 Zina veya aldatma durumları eşlerin evlilik kurumunda güvenlerini zedelediği için eşler açısından evlilik birliği boşanma ile sonlanabilmektedir. Zina, yasada özel boşanma sebebi olarak düzenlenmektedir. Zina, evli kişilerin 3. Kişilerle cinsel birliktelik yaşaması anlamına gelmektedir. Bu nedenle eğer evli kişiler sadece cafede ya da farklı bir yerde 3. Kişilerle oturup sohbet etmişlerse bu zina sayılmayacaktır. Bu örnek güven sarsıcı davranış olup, sadakat durumu zedelenen eşin bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsılması konulu boşanma davasını açması gerekmektedir. İzmir boşanma avukatı olarak ofisimizde bu konuda müvekkillerimize üstün hizmet sağmaktayız.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI


 Anlaşmalı boşanma davalarında genel olarak eşler arasında anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için ilk şart evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerektiğidir. Bu protokolde müşterek çocuk varsa velayetinin kimde kalacağı, kişisel ilişki, mal paylaşımı, soyadı kullanımı, ev eşyaları ve diğer hususlarda anlaşma sağlayarak protokol düzenlenmesi neticesinde protokol aile mahkemesine sunulmaktadır. Protokol mahkemeye sunulduktan sonra hakimin tarafları dinlemesi gerekmektedir. Bu nedenle sadece protokolün mahkemeye sunulması yetmez. Anlaşmalı boşanmada 1 günde duruşma günün de alınması mümkündür ancak gerekçeli kararın yazılması ve istinaf sürelerinin tükenmesi açısından 1-2 aylık süreye kadar bazen boşanma davasının kararının  kesinleşmesi beklenebilmektedir. İzmir boşanma avukatı olarak en iyi şekilde aile hukuku alanının bu alanında da hizmet vermekteyiz.

 BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NEDİR?


Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin boşanma davası ile sonuçlanması sonrasında mal paylaşım davasına mahkeme tarafından bakılır. Mal rejiminin tasfiyesi davası boşanma davasından önce açılamaz. Kural olarak önce boşanma davasının açılması gerekmektedir. Aynı anda açılacak olursa da mahkeme tarafından mahkeme boşanma davasının sonucunu bekleyerek bekletici mesele yapar. Mal rejimi davaları genel olarak Katkı, katılma payı alacağı, değer artış payı alacakları konulu olarak açılmaktadır. Bu tür davalarda mahkeme öncelikle malın evlilik birliği içerisinde edinilip edinilmediğine bakmaktadır. Mal eğer evlilik içerisinde edinildi ise malın 01/01/2002 yılından önce edinilen mallarda mal ayrılığı rejimi kabul edilmektedir. 01/01/2002 tarihinden sonraki edinilen mallarda ise edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmektedir. Evlilikten önce edinilen mallar kural olarak kişisel mal sayılmakta ve mal rejimin tasfiyesinde hesaplamaya konu edilmemektedir. Mal paylaşımı davası boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde açılmalıdır. 10 yıllık süre hak düşürücüdür. Hak kaybına uğranılıp gelecekte mağduriyet yaşanmaması adına uzman boşanma avukatı ile çalışılmalıdır. Bu hususta müvekkillerimize izmir avukat olarak üstün hizmet vermekteyiz.